www.spsstavcb.cz :: Přijímací řízení (25.09.2017 - 06:12)

 • Velikost písma:
 • a
 • a
 • a
Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 rozhodnutím ředitele č. 2/2017. Přihlášky je možno podávat do pátku 26. května 2017 na oba obory vzdělání a pro stavebnictví i na dálkové studium.

Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů v oboru stavebnictví - ZDE

Seznam přijatých uchazečů v oboru geodézie a katastr nemovitostí - ZDE

Seznam uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale dosud nejsou volná místa - ZDE (očekáváme, že se ještě uvolní místa pro uchazeče z tohoto seznamu, v pořadí dle získaných bodů)

Seznamy byly zveřejněny v pátek 28. dubna 2017 ve 12.00 hod.

Kriteria pro přijetí jsou dána rozhodnutím ředitele č. 8/2016.

Od data zveřejnění začíná běžet lhůta 10 pracovních dní (tedy do 16. května 2017 včetně) pro odevzdání zápisového lístku na sekretariát školy. Zápisové lístky vydává uchazeči základní škola, náhradní zápisové lístky může zákonný zástupce vyžádat na krajském úřadě, odboru školství.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole.

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitel školy vyhlásil kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 rozhodnutím ředitele č. 8/2016. Rozhodnutí obsahuje podmínky pro přijetí pro oba naše obory vzdělání a pro všechny typy studia na naší škole.

Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce

Konkrétní časy konání jednotných přijímacích zkoušek:

1. termín - středa 12. dubna 2017 (ve škole uvedené na prvním místě v přihlášce)

 • matematika - začátek v učebně v 8.30 hod., časový limit 70 minut, max. počet bodů: 50
 • český jazyk a literatura - začátek v učebně v 11.45 hod., časový limit 60 minut, max. počet bodů: 50

2. termín - středa 19. dubna 2017 (ve škole uvedené na druhém místě v přihlášce)

 • matematika - začátek v učebně v 8.30 hod., časový limit 70 minut, max. počet bodů: 50
 • český jazyk a literatura - začátek v učebně v 11.45 hod., časový limit 60 minut, max. počet bodů: 50

Pro 1. i 2. náhradní termín (11. a 12. května 2017) platí stejné časy.

Informace: Ke konání jednotlivých zkoušek se dostavte nejpozději 20 minut před začátkem zahájení zkoušky v učebně. Pozvánku s evidenčním číslem přihlášky přineste s sebou.

Povolené pomůcky:

 • matematika - rýsovací potřeby a psací potřeby, zejména modře či černě píšící propisovací tužka pro zápis do záznamového archu. Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno.
 • český jazyk a literatura - psací potřeby, zejména modře či černě píšící propisovací tužka pro zápis do záznamového archu

Informace k didaktickým testům vydané CERMATem najdete zde.

 

CERMAT vydal 30. listopadu 2016 podrobné informace, které všem zájemcům zveřejňujeme v plném znění:

Pro zájemce přidáváme i plné znění Vyhlášky č. 353/2016 Sb, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Další informace hledejte na oficiálních stránkách CERMATu.

 

Příjímací zkoušky

Denní studium

V rámci přijímacího řízení na naši školu se budou konat jednotné písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky ve středu 12. dubna 2017 a ve středu 19. dubna 2017 podle pořadí škol na přihlášce uchazeče.

Termíny konání a podmínky přijetí na střední školu jsou vyhlášeny jednotně pro celou ČR pro všechny maturitní obory a všechny formy studia.

Dálkové studium

Pro pětileté studium se v I. kole přijímacího řízení konají stejné přijímací zkoušky jako pro denní studium - ve stejných termínech, ze stejných předmětů a za stejných podmínek.

Pro zkrácené tříleté studium se písemné přijímací zkoušky nekonají.

Příprava na přijímací zkoušky - zkoušky nanečisto

Stejně jako v loňském roce nabídneme zájemcům možnost absolvování přijímací zkoušky nanečisto, a to:

v úterý 7. února 2017 od 14 hodin v aule školy.

Zájemci budou mít možnost si napsat jednotnou písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky nanečisto s tím, že hned po skončení zkoušky s nimi naši učitelé projdou správné výsledky a postupy řešení včetně zápisu do záznamových archů (jak bude vyžadováno při jednotných přijímacích zkouškách v dubnu).

Co sebou: dvě  pravítka (aspoň jedno s ryskou), úhloměr, kružítko, propiska, tužka, guma. Nejsou povoleny matematické tabulky, kalkulačky ani mobily.

Chceme tímto způsobem poskytnout zájemcům mnohem lepší možnost přípravy na přijímačky.

Poplatek za účast na této přípravě činí 20,- Kč.

Přihláška - nový vzor pro rok 2017

Uchazeč musí podat přihlášku ke vzdělávání - formulář můžete stáhnout zde.

Přihláška pro I. kolo přijímacího řízení se podává na sekretariát školy, a to nejpozději 1. března 2017 pro všechny formy studia.

Součástí přihlášky jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

 • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní  povinnou  školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky resp. maturitní vysvědčení pro zkrácené studium
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. § 16 odst. 1 pro denní studium, pro dálkové studium není potvrzení lékaře nutné
 • doklady o výsledcích v odborných a předmětových soutěžích

Součástí  přihlášky  nemusí  být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků  na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Škola nevyžaduje posudek ze základní školy.

Aktuální informace

Mléko do škol

Dnes proběhl první závoz v akci Mléko do škol.

Burza učebnic

Burza učebnic a učebních pomůcek proběhne v úterý 19. 9. o velké přestávce v tělocvičně

MZ 2017 podzimní termín - vysvědčení

Maturitní vysvědčení k vyzvednutí na sekretariátu školy: ... už máme všechna vysvědčení úspěšných absolventů ...

Geodetická praxe třídy G3

Žáci třídy G3 budou mít ve dnech 11. až 27. září 2017 souvislou odbornou geodetickou praxi. Vyzkouší si skutečnou práci geodeta na stavbách dálnice, v Temelíně a v dalších obdobných provozech a podmínkách. Hodně zdaru.

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018

Na webu jsou zveřejněny nové rozvrhy pro školní rok 2017/2018 platné od 11. 9. 2017. Je to současná verze rozvrhů, ve které ještě může dojít k drobným změnám. V průběhu září probíhá ověřování a pak bude vydána definitivní verze. V Bakalářích máte vždy platnou verzi včetně suplování. POZOR - vzhledem k probíhajícím pracím uvnitř budovy bude docházet ke změnám a k operativním úpravám rozvrhu. Sledujte rozvrh v Bakalářích (zahrnuje změny) nebo rozvrh a suplování na webu.

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+