www.spsstavcb.cz :: S2A (19.06.2018 - 12:52)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

S2A

matematika

příklady - planimetrie - zde

úhly v kružnici - zde

množiny bodů - zde

konstrukce oblouku - zde

stejnolehlost - zde

stejnolehlost úseček - zde

prac. list stejnolehlost 1 - zde

prac. list stejnolehlost 2 - zde

funkce 1 - prac. list - zde

funkce - definice - zde

kvadratická funkce - pracovní list - zde

mocninné funkce - prac. list - zde

DÚ na papír - zde

goniometrie pracovní list - zde

příklady goniometrie - zde

trigonometrie - zde

stereometrie - zde a zde

opakování

planimetrie - zde

funkce zde a zde

mocniny - zde

goniometrie a trigonometrie - zde

deskriptivní geometrie

kosoúhlé promítání příklady - zde

přímka  - zde

bod na přímce - zde

stopy roviny - zde

rovina - zde

přímka v rovině - zde

bod v rovině - zde

průsečík přímky s rovinou - zde

řezy těles - zde

kótované promítání - zde

výkopy..... - zde

geodézie

GEO_Měření délek pásmem

GEO_Chyba z nesprávné délky měřítka

GEO_Úhlové míry

GEO_Technická nivelace

GEO_TNvyp1 (data z terénu)

GEO_TNvyp2 (vyrovnání nivelačního pořadu)

GEO_TNvyp3 (výpočet výšek horizontů přístroje)

GEO_TNvyp4 (výpočet výšek určovaných bodů)

GEO_TN_Mfg1.1-33

GEO_TN_33-Mfg1.1

GEO_Výškové systémy v ČR

GEO_Zobrazování Země

GEO_Prostorová polární metoda

GEO_Vytyčování

GEO_Vytyčení vodorovné přímky a roviny

GEO_Vytyčení skloněné přímky a roviny

GEO_Polohové vytyčení stavby polárně

GEO_Polohové vytyčení stavby ortogonálně

GEO_Polohové vytyčení stavby - kontrola

GEO_Vytyčení zátopové čáry

GEO_Katastr

Konstrukční cvičení

Kreslení podlah

Aktuální informace

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 16:30 hod. proběhla v aule školy informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnosti a informace ze schůzky najdete na stránce "třídní schůzky".

Přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018

Předvyplněné přihlášky jsou k dispozici na sekretriátu školy a byly všem známým kandidátům zaslány mailem. Přihlášky je nutno podepsat a odevzdat nejpozději 25. června 2018. Další informace a termíny na stránce "podzimní termín 2018".

Přijímací řízení - VÝSLEDKY

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo - byly zveřejněny na našem webu 28. května 2018 ve 14.00 hod. na stránce přijímací řízení. Od data zveřejnění běží lhůta 10 pracovních dní na odevzdání zápisového lístku. Pokud nebudete mít zájem k nám nastoupit, sdělte nám to, prosím, telefonicky nebo mailem, abyste neblokovali místo dalším zájemcům.

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+