www.spsstavcb.cz :: Granty (18.07.2018 - 16:29)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a
Projekty > Granty

Granty

Grant Jihočeského kraje "Zavádění nových technologií do škol"

jihocesky_kraj-barevneŠkola již tradičně zabezpečuje vzdělávání ve studijním oboru Geodézie. Při přípravě učebního plánu jsme posoudili stav vybavení geodetickou technikou a potřeby dalšího rozvoje.

Z vlastních prostředků školy byla jako první krok v únoru 2007 zakoupena nová bezhranolová totální stanice SET 530R. S novým přístrojem byli okamžitě seznámeni žáci posledního ročníku oboru Geodézie a přístroj byl zařazen do nabídky pro jejich praktické maturitní zkoušky.

Požádali jsme o grant Jihočeského kraje na nákup jednoho přenosného počítače pro měřické práce v terénu a 21 licencí grafického programu BEN MicroStation v rámci programu č. 79 Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol.

Grant nám byl usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.173/2007/ZK ze dne 29.5.2007 poskytnut. Výše finančních prostředků od JČK činí 80 % celkových nákladů, tj. 179.312,- Kč.

Škola zabezpečila instalaci programu do stávající učebny VT3, nového přenosného počítače a do dvou kabinetů pro přípravu učitelů na vyučování. Byly upraveny tématické plány na používání nového grafického programu. Vyučování v novém programu bylo personálně zabezpečeno novým mladým vyučujícím, který zakoupený program ovládá a je schopen zavedení programu do předmětů Výpočetní technika, Praxe a Kartografické rýsování prosadit.

Dne 10. prosince 2007 se ve slavnostní předvánoční atmosféře uskutečnila ukázka provozu zakoupených produktů při vyučování ve třídě G1. Naše pozvání přijal ředitel Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pan Ing. František Dohnal a zástupci odborné veřejnosti.

Aktuální informace

Přijímací řízení - dodatečné 1. kolo

Ředitel školy vyhlásil dodatečné 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Máme nově dálkové studium oboru geodézie a katastr nemovitostí. Přihlášky je možno podávat do 29. srpna 2018 na sekretariát školy. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách přijímací řízení.

Úřední hodiny po dobu prázdnin

Úřední hodiny po dobu hlavních prázdnin (od 2. července 2018 do 24. srpna 2018) jsou v pondělí a ve středu od 10 do 12 hodin. Od pondělí 27. 8. 2018 jsou úřední hodiny od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin, v pátek od 8 do 13 hodin.

Krásnou dovolenou a krásné prázdniny

Děkujeme všem pracovníkům školy za práci odvedenou ve školním roce 2017/18 a přejeme všem klidnou a příjemnou dovolenou. Všem našim žákům přejeme, ať si užijí prázdnin a naberou dostatek sil do dalšího školního roku. vedení školy

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 16:30 hod. proběhla v aule školy informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnosti a informace ze schůzky najdete na stránce "třídní schůzky".

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018

Přihlašování zájemců bylo uzavřeno a všem přihlášeným byly odeslány mailem výpisy z přihlášek. Překontrolujte si výpisy a případné nesrovnalosti zašlete mailem řediteli školy do 4. 7. 2018. Protokoly o převzetí výpisů z přihlášek zašlete pouze mailem do 13. 7. 2018. Další informace a termíny na stránce "podzimní termín 2018".

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+