www.spsstavcb.cz :: Výuka matematiky v 21. století na středních školách technického směru (18.07.2018 - 16:19)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a
Projekty > Výuka matematiky v 21. století na středních školách technického směru

Výuka matematiky v 21. století na středních školách technického směru

Vstup do e-learningového systému

vstup do e-learningu zde

Pro žáky a učitele všech škol, které mají o matematiku a tento projekt zájem

přihlašovací jména a heslo (pokud ho nemáte) si vyžádejte mailem na adrese kostkova@stavarna.com

Na tuto adresu zasílejte i informace o nalezených chybách, návrhy na změny a doplnění, či jakékoliv další podněty a nápady. Všem děkujeme.

Pro žáky a učitele SPŠS Č. Budějovice:

přihlašovací jméno: spsstavcbuživatelské jméno studenta

heslo: stejné jako máte ve škole

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je modernizace systému výuky středoškolské matematiky, který by podporoval technické vzdělávání zejména v oblasti stavebnictví v souladu s požadavky rámcových vzdělávacích programů technických oborů. Vzniklé moduly ve výuce maximálně využijí moderní výukové metody podporující individuální, případně skupinovou práci žáků a umožňující jim vracet se dle potřeb k probrané látce. Díky interaktivním metodám se žákům přiblíží oblasti matematiky, které jsou náročné na výklad a představivost. Využitím modulů vznikne poutavá a zajímavá forma výuky, která zvýší zájem žáků o matematiku. Připravované moduly bude možné díky programu EduBase využít v prostředí e-learningu.
Průřezové moduly matematiky budou orientovány k posílení mezipředmětových vztahů, aby učitelé odborných předmětů již nemuseli opakovat matematický aparát.

Řešitelé

Příjemce dotace: Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2

Partneři:

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj matematické gramotnosti žáků prostřednictvím zpracování 22 výukových modulů středoškolské matematiky pro technické obory (zejména stavební). Cílem výuky dle modulů je jednak sjednotit rozdílnou úroveň znalostí žáků, kteří přicházejí z různých základních škol a dále rozvoj matematických znalostí a dovedností tak, aby žáci úspěšně zvládli maturitní zkoušku z matematiky a byli dobře připraveni ke studiu na vysokých školách i k nástupu do praxe. Jednotlivé moduly budou koncipovány pomocí e-learningu tak, aby umožňovaly individuální přístup k výuce matematiky, žáci mohli samostatně a vlastním tempem studovat jednotlivá témata a zvolit si potřebné množství různých příkladů k procvičování látky příslušného modulu. Interaktivní metody pomohou lépe pochopit matematické vztahy a v rámci procvičování si žáci zvolí náročnosti dle svého nadání, schopností a dosažených znalostí.
Moduly, u kterých to bude vhodné, budou rovněž zpracovány tak, aby umožnily využívat interaktivní tabule při skupinové výuce. Půjde zejména o moduly vyžadující větší názornost výkladu tématu, rozvoj představivosti a konstrukční postupy. Partneři projektu se budou podílet na vzniku části modulů a na oponentních posudcích k jednotlivým modulům.
Dalšími cíli projektu jsou:

  1. Vytvoření pracovních listů,
  2. Vytvoření metodik pro učitele středních škol: metodika e-learningu a užití interaktivních tabulí, metodika využití modulů v praxi. Metodiky budou vznikat ve spolupráci s partnery projektu.
  3. Pilotní ověření modulů v praxi: žadatel a partneři projektu; dalších 10 škol, které jsou potenciálními uživateli modulů. Výsledky pilotáže se promítnou v metodikách pro pedagogy, které budou umístěny na webové stránky školy.
  4. Šíření vzniklé formy výuky (umístěním modulů a metodik na webové stránky škol, přes účastníky závěrečné konference - multiplikační efekt, přes webové stránky škol zapojených do pilotáže, přes metodické portály středních škol).

loga_opvk_1024

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky

Výuka matematiky v 21. století na středních školách technického směru
 
Aktuální informace

Přijímací řízení - dodatečné 1. kolo

Ředitel školy vyhlásil dodatečné 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Máme nově dálkové studium oboru geodézie a katastr nemovitostí. Přihlášky je možno podávat do 29. srpna 2018 na sekretariát školy. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách přijímací řízení.

Úřední hodiny po dobu prázdnin

Úřední hodiny po dobu hlavních prázdnin (od 2. července 2018 do 24. srpna 2018) jsou v pondělí a ve středu od 10 do 12 hodin. Od pondělí 27. 8. 2018 jsou úřední hodiny od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin, v pátek od 8 do 13 hodin.

Krásnou dovolenou a krásné prázdniny

Děkujeme všem pracovníkům školy za práci odvedenou ve školním roce 2017/18 a přejeme všem klidnou a příjemnou dovolenou. Všem našim žákům přejeme, ať si užijí prázdnin a naberou dostatek sil do dalšího školního roku. vedení školy

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 16:30 hod. proběhla v aule školy informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnosti a informace ze schůzky najdete na stránce "třídní schůzky".

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018

Přihlašování zájemců bylo uzavřeno a všem přihlášeným byly odeslány mailem výpisy z přihlášek. Překontrolujte si výpisy a případné nesrovnalosti zašlete mailem řediteli školy do 4. 7. 2018. Protokoly o převzetí výpisů z přihlášek zašlete pouze mailem do 13. 7. 2018. Další informace a termíny na stránce "podzimní termín 2018".

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+