www.spsstavcb.cz :: Moduly (25.04.2018 - 16:34)

 • Velikost písma:
 • a
 • a
 • a

Moduly

V rámci projektu vznikne celkem 22 modulů, které jsou rozděleny do 3 základních skupin.

Základní moduly

 1. opakováni učiva ZŠ (slovní úlohy na úměrnosti, zlomky, absolutní hodnota, vyjádření neznámé ze vzorce, procenta, dělitelnost),
 2. výrazy, mocniny v Z i Q, odmocniny,
 3. množiny, výroky,
 4. algebraické rovnice,
 5. planimetrie (početní),
 6. planimetrie (shodnosti, podobnost, mn.bodů, konstrukční úlohy),
 7. funkce (lineární, lineární s absolutní hodnotou, kvadratická, lineární lomená, mocninné),
 8. exponenciální a logaritmické funkce a rovnice,
 9. goniometrie (goniometrické funkce, rovnice a vzorce),
 10. trigonometrie,
 11. stereometrie,
 12. kombinatorika,
 13. pravděpodobnost,
 14. statistika,
 15. finanční matematika,
 16. analytická geometrie lineárních útvarů,
 17. kuželosečky,
 18. komplexní čísla,
 19. posloupnosti a řady.

Rozšiřující moduly

 1. analytická geometrie v prostoru,
 2. diferenciální a integrální počet.

Průřezový modul

 1. slovní úlohy z celého učiva, úlohy z praxe.

 

Aktuální informace

Ředitelské volno 30. dubna a 7. května 2018

S ohledem na velký počet dojíždějících žáků vyhlašuje ředitel školy na pondělí 30. dubna a pondělí 7. května 2018 ředitelské volno.

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+