www.spsstavcb.cz :: Exkurze, České Vrbné, 17. 9. 2010 (19.06.2018 - 12:52)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a
Škola > Fotogalerie > Výuka, exkurze, praxe > Exkurze, České Vrbné, 17. 9. 2010

Exkurze, České Vrbné, 17. 9. 2010

foto Robert Lefan

Hned po příchodu na staveniště jsme si museli pročíst pokyny k bezpečnému pohybu po staveništi a podpisem stvrdit, že jsme je vzali na vědomí. Nikdo by nestál o to, aby se mu něco přihodilo ...

Hned po příchodu na staveniště jsme si museli pročíst pokyny k bezpečnému pohybu po staveništi a podpisem stvrdit, že jsme je vzali na vědomí. Nikdo by nestál o to, aby se mu něco přihodilo ...

Pak se nás ujal jeden z provádějících techniků a ukázal nám fyzikální model plavební komory v měřítku 1:50. Ten zkonstruovali na ČVUT v Praze a ověřovali si v něm, jak se budou chovat lodě při jeho plnění a odpouštění vodou.

Pak se nás ujal jeden z provádějících techniků a ukázal nám fyzikální model plavební komory v měřítku 1:50. Ten zkonstruovali na ČVUT v Praze a ověřovali si v něm, jak se budou chovat lodě při jeho plnění a odpouštění vodou.

Po chvíli teoretického výkladu, mimochodem velice zajímavého, jsme se vydali prohlédnout plavební komoru ve skutečné velikosti. Její výstavbu provádí firma Metrostav.

Po chvíli teoretického výkladu, mimochodem velice zajímavého, jsme se vydali prohlédnout plavební komoru ve skutečné velikosti. Její výstavbu provádí firma Metrostav.

K plavební komoře jsme museli přejít po lávce přes jez. Ten je se svou výškou 7,5 metru údajně nejvyšší na řece Vltavě.

K plavební komoře jsme museli přejít po lávce přes jez. Ten je se svou výškou 7,5 metru údajně nejvyšší na řece Vltavě.

A teď už stojíme nad plavební komorou. Ta umožní plavidlům překonat výškový rozdíl hladin řeky před a za jezem.

A teď už stojíme nad plavební komorou. Ta umožní plavidlům překonat výškový rozdíl hladin řeky před a za jezem.

Tloušťka stěn komory je v průměru 2,5 metru. Až do ní vplují lodě, hladina vody se během 7 minut vyrovná a plavidla pak mohou pokračovat buď směr Hluboká nebo opačně - do Budějovic.

Tloušťka stěn komory je v průměru 2,5 metru. Až do ní vplují lodě, hladina vody se během 7 minut vyrovná a plavidla pak mohou pokračovat buď směr Hluboká nebo opačně - do Budějovic.

Komoru uzavírají hydraulicky ovládaná ocelová vrata. S jejich vahou 20 tun je zvládne otevřít nebo zavřít opravdu jenom hydraulika.

Komoru uzavírají hydraulicky ovládaná ocelová vrata. S jejich vahou 20 tun je zvládne otevřít nebo zavřít opravdu jenom hydraulika.

Exkurze na zajímavou stavbu se vydařila, kéž by takových bylo víc ...

Exkurze na zajímavou stavbu se vydařila, kéž by takových bylo víc ...

Nejenom letiště má svou řídící věž. Z velínu plavební komory bude možné novým řídicím systémem ovládat plavební i jezové prvky včetně vjezdu do přístavu. Plavební komora včetně rejd bude osvětlena.

Nejenom letiště má svou řídící věž. Z velínu plavební komory bude možné novým řídicím systémem ovládat plavební i jezové prvky včetně vjezdu do přístavu. Plavební komora včetně rejd bude osvětlena.

Pohled na rozestavěnou dolní rejdu (pod jezem). V obou rejdách, tvořených štětovými stěnami, budou umístěna čekací stání pro malá a návrhová plavidla.

Pohled na rozestavěnou dolní rejdu (pod jezem). V obou rejdách, tvořených štětovými stěnami, budou umístěna čekací stání pro malá a návrhová plavidla.

Od plavební komory jsme přešli k ochrannému přístavu, kde bude moci kotvit 23 malých plavidel a 2 velké lodě. V případě povodně lze přístav uzavřít a lodě budou chráněny před poškozením.

Od plavební komory jsme přešli k ochrannému přístavu, kde bude moci kotvit 23 malých plavidel a 2 velké lodě. V případě povodně lze přístav uzavřít a lodě budou chráněny před poškozením.

Montážníci firmy Hochtief připravují osazení pro zvedací most (první v republice), který bude vybudován jako součást příjezdové komunikace k plavební komoře.

Montážníci firmy Hochtief připravují osazení pro zvedací most (první v republice), který bude vybudován jako součást příjezdové komunikace k plavební komoře.

Plavební komora České Vrbné se nachází u pravého břehu Vltavy na jezu České Vrbné. Je 45 metrů dlouhá a 6 metrů široká. Umožní vplutí lodě o maximálních rozměrech 44 x 5 metrů, nebo více lodím o rozměrech menších.

Plavební komora České Vrbné se nachází u pravého břehu Vltavy na jezu České Vrbné. Je 45 metrů dlouhá a 6 metrů široká. Umožní vplutí lodě o maximálních rozměrech 44 x 5 metrů, nebo více lodím o rozměrech menších.

A teď již opouštíme budoucí přístaviště. Mnozí z nás se určitě těšíme na to, až se za několik měsíců vydáme na první plavbu z Budějovic na Hlubokou.

A teď již opouštíme budoucí přístaviště. Mnozí z nás se určitě těšíme na to, až se za několik měsíců vydáme na první plavbu z Budějovic na Hlubokou.

Aktuální informace

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 16:30 hod. proběhla v aule školy informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnosti a informace ze schůzky najdete na stránce "třídní schůzky".

Přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018

Předvyplněné přihlášky jsou k dispozici na sekretriátu školy a byly všem známým kandidátům zaslány mailem. Přihlášky je nutno podepsat a odevzdat nejpozději 25. června 2018. Další informace a termíny na stránce "podzimní termín 2018".

Přijímací řízení - VÝSLEDKY

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo - byly zveřejněny na našem webu 28. května 2018 ve 14.00 hod. na stránce přijímací řízení. Od data zveřejnění běží lhůta 10 pracovních dní na odevzdání zápisového lístku. Pokud nebudete mít zájem k nám nastoupit, sdělte nám to, prosím, telefonicky nebo mailem, abyste neblokovali místo dalším zájemcům.

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+