www.spsstavcb.cz :: 1940 - 1949 (22.06.2018 - 09:02)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a
Škola > Historie > 1940 - 1949

1940 - 1949

1939 - 1945

Oběťmi nacistického okupačního režimu se stali dva profesoři školy. Ing. arch. Dr. Karel Chochola byl popraven za odbojovou ilegální činnost v Táboře v roce 1942 a Ing. arch. Hugo Foltýn zahynul v koncentračním táboře Buchenwald při náletu v roce 1944. Oběma byla 22. října 1947 odhalena pamětní deska ve vestibulu školy. Nacistická perzekuce zasáhla i další členy profesorského sboru a některé žáky. Ing. Miloš Vondruška, profesor Karel Gall a Ing. arch. Josef Kotlář byli zatčeni a vězněni. Po osvobození se vrátili a dále vyučovali.

5. únor 1941

Nařízení o předání budovy školy německé vojenské branné moci. Škola byla během jednoho dne přeměněna v kasárna. Ze tříd vznikly vojenské ložnice, z kabinetů skladiště a z prádelny ředitele vojenská kuchyně. Výuka pokračovala v provizorních učebnách v několika budovách města.

V té době byl zrušen internát ve Staroměstské ulici a přeložen do budovy Kongregace sv. Petra. Po roční výpovědi byl umístěn v restauračním sále ve Čtyřech Dvorech, kde zůstal až do konce války.

18. březen 1941

Změna názvu odborné pokračovací školy na živnostenskou školu.

14. říjen 1941

Pozastaveno vyučování dějepisu.

22. leden 1942

Nařízeno posílení výuky německého jazyka na šest hodin týdně a zavedení povinných večerních kurzů němčiny pro pedagogický sbor.

1941/1942

V rámci reorganizace školství změněn název školy na Vyšší průmyslovou školu v Českých Budějovicích.

1. září 1942

Do budovy v Resslově ulici přemístěna německá státní průmyslová škola strojnická.

1944

Mistrovské školy byly uzavřeny a žáci byli posláni na práci do říše.

1. září 1945

Návrat výuky do budovy v Resslově ulici, dílny zůstaly ve Staroměstské ulici. Pro nedostatek prostorů se muselo učit na dvě směny.

Přeložení internátu ze Čtyřech Dvorů do přízemí budovy.

Obnovení předválečné struktury školy s názvem Státní průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích.

1945/1946

Zahájilo činnost ROH (Revoluční odborové hnutí). Prvním předsedou nově vytvořené organizace se stal profesor Karel Gall.

Zaveden čtyřletý obor s maturitou pozemní stavitelství.

1. říjen 1947

Zahájena výuka na nově zřízené dvouleté Vyšší průmyslové škole stavební pro absolventy mistrovských škol (tzv. nástavbová škola).

1947/1948

Zavedení přijímacích zkoušek z češtiny a počtů do mistrovských škol stavebních.

1948

Přístavba učeben a dílen v budově školy směrem do Resslovy ulice.

1949/1950

1. lyžařský výchovně výcvikový zájezd do Krkonoš.

 

Aktuální informace

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 16:30 hod. proběhla v aule školy informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnosti a informace ze schůzky najdete na stránce "třídní schůzky".

Přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018

Předvyplněné přihlášky jsou k dispozici na sekretriátu školy a byly všem známým kandidátům zaslány mailem. Přihlášky je nutno podepsat a odevzdat nejpozději 25. června 2018. Další informace a termíny na stránce "podzimní termín 2018".

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+