www.spsstavcb.cz :: 2000 - 2009 (22.06.2018 - 09:12)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a
Škola > Historie > 2000 - 2009

2000 - 2009

2000/2001

Konec lyžařských výcvikových kursů v Krkonoších a jejich přesun do italských Dolomit.

Otevření bufetu pro žáky v přízemí školy.

Říjen, listopad 2001

Oprava fasády školy.

21. březen 2002

1. ročník celostátní soutěže pro studenty SPŠ stavebních v grafických programech, pořádaný naší školou. Soutěžící z celé republiky i ze Slovenska přijíždějí dodnes.

Květen 2002

1. zájezd do Anglie ve spolupráci s Česko-anglickým gymnáziem za poznáním krás jihozápadní Anglie a Londýna.

Srpen 2002

Českou republiku zasáhly ničivé povodně. Po první vlně z 8.srpna, která školu ještě nepoškodila, vedení školy zorganizovalo vystěhování učebních pomůcek ze suterénu a sklepa do vyšších pater budovy. Týkalo se to skladu učebnic, laboratoří zemin, chemické a vodohospodářské laboratoře. Druhá povodeň ze 13. srpna zatopila suterén do výšky 110 cm a ve výměníkové stanici dosahovala  hladina vody až 180 cm. Voda v chemické laboratoři se dostala výš, než se předpokládalo a hrozila kontaminace vody nebezpečnými látkami. Tím byla získána přednostní pomoc hasičů, kteří vodu urychleně odčerpali. Téměř polovina pedagogického sboru pomáhala při odstraňování škod. Do začátku školního roku se podařilo uvést školu do stavu, při kterém bylo možné 1. září zahájit výuku. Na likvidaci povodňových škod se v průběhu školního roku podíleli i studenti v rámci odborné praxe.

2002/2003

2. poznávací zájezd do Anglie.

2004/2005

Zprovoznění třetí učebny výpočetní techniky VT3.

2005/2006

Začátek vedení maturitní dokumentace v systému BAKALÁŘI.

Úprava školního dvora - vytvoření parkovacích míst.

2006/2007

Nainstalování interaktivních tabulí do tří učeben.

Vedení veškeré pedagogické dokumentace přes informační systém BAKALÁŘI s možností kontroly klasifikace a absence pro rodiče online.

2007/2008

Zřízení čtvrté učebny výpočetní techniky VT4 pro výuku celých tříd.

Přijímací řízení pro budoucí 1. ročníky proběhlo poprvé bez přijímacích zkoušek.

Začátek exkurzí do Muzea budoucnosti - Ars Electronica Center v Linci.

Rekonstrukce střechy.

Revitalizace tělocvičny.

2008/2009

Rekonstrukce schodiště od žákovského vchodu.

2009/2010

Zprovoznění WiFi sítě ve škole.

Nahrazení klasických papírových třídních knih elektronickými.

Prosinec 2009

Odchod Mgr. J. Vejsady z funkce ředitele školy.

 

Aktuální informace

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 16:30 hod. proběhla v aule školy informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnosti a informace ze schůzky najdete na stránce "třídní schůzky".

Přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018

Předvyplněné přihlášky jsou k dispozici na sekretriátu školy a byly všem známým kandidátům zaslány mailem. Přihlášky je nutno podepsat a odevzdat nejpozději 25. června 2018. Další informace a termíny na stránce "podzimní termín 2018".

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+