www.spsstavcb.cz :: Jednotlivá zkouška (22.06.2018 - 09:17)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a
Škola > Jednotlivá zkouška

Jednotlivá zkouška

Školní rok 2017/2018

V letošním roce opět nebyla jednotlivá zkouška vyhlášena pro nezájem ze strany uchazečů.

 

Stanovisko MŠMT k odborné způsobilosti

Zveřejňujeme stanovisko MŠMT, které vydalo na základě žádosti ČÚZK. Potvrzuje již dříve publikovaný názor - rozhodnutí leží na ČÚZK. Rozhodnutí ČÚZK nemáme k dispozici.

Jednotlivá zkouška a splnění kvalifikačních požadavků

Stále se na nás obracejí zájemci o vykonání jednotlivé zkoušky s dotazy, zda jednoltivá zkouška (a případně která nebo které) je postačující pro splnění kvalifikačních požadavků pro výkon nějakých konkrétních činností vyjmenovaných ve speciálních zákonech resp. v zákonech upravujících oprávnění k vyjmenovaným činnostem.

Odpověď je z našeho pohledu relativně jednoduchá (ale zřejmě vás neuspokojí).

Jednotlivá zkouška je profesní zkouškou vykonávanou v rámci dalšího vzdělávání ve školách (část devátá zákona č. 561/2004 Sb. - školského zákona). Jednotlivá zkouška svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu uskutečňované v naší škole (§ 113 školského zákona).

O tom, zda tato zkouška, buď samostatně nebo společně s dalšími jednotlivými zkouškami, postačuje ke splnění podmínky pro výkon povolání či vyjmenovaných činností (např. k výkonu zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. (zákon o zeměměřictví)) nerozhodujeme my, jako škola. O splnění či nesplnění požadavků pro výkon profesních činností rozhoduje text příslušného zákona, zaměstnavatel nebo příslušný úřad, který plnění tohoto zákona dozoruje, resp. při nesplnění požadavků uděluje sankce.

Naše škola tedy postupuje podle školského zákona - poskytujeme vzdělání a osvědčujeme získaný stupeň vzdělání, případně získanou odbornost vzdělání. O ničem jiném rozhodovat nemůžeme.

RNDr. Vladimír Kostka, ředitel školy

Aktuální informace

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 16:30 hod. proběhla v aule školy informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnosti a informace ze schůzky najdete na stránce "třídní schůzky".

Přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018

Předvyplněné přihlášky jsou k dispozici na sekretriátu školy a byly všem známým kandidátům zaslány mailem. Přihlášky je nutno podepsat a odevzdat nejpozději 25. června 2018. Další informace a termíny na stránce "podzimní termín 2018".

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+