www.spsstavcb.cz :: Obecně prospěšná společnost SPŠS (19.06.2018 - 12:52)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a
Škola > Nadační fond SPŠS > Obecně prospěšná společnost SPŠS

Obecně prospěšná společnost SPŠS

Dne 24. února 2016 "Obecně prospěšná společnost SPŠ stavební v Č. Budějovicích", dosud zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu O vložce 48, změnila právní formu z obecně prospěšné společnosti na nadační fond s názvem "Nadační fond pro podporu vzdělávání SPŠ stavební v Českých Budějovicích".

V roce 1994 byla založena Nadace Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích, která byla začátkem roku 1999 trnaformována podle Zákona o nadacích a nadačních fondech. Jejím právním nástupcem je

Obecně prospěšná společnost SPŠ stavební v Č. Budějovicích

Společnost poskytuje tyto služby:

a) 

pořádání a finanční zajištění odborných seminářů a exkurzí

b)

propagace a zavádění nových technologií

c)

poskytování učebních pomůcek žákům školy a dálkově studujícím

d)

pořádání tématických zájezdů pro žáky a pedagogy

e)

příprava odborných textů pro potřebu školy

f)

podpora rozvojových investičních akcí školy

g)

podpora zvyšování provozního standardu žáků školy

h)

organizace a finanční zajištění žákovských soutěží

i)

organizace a finanční zajištění spolupráce se školami v zahraničí

j)

poskytování reprografických služeb pro žáky a pedagogy školy

k)

podpora rozvoje studia při zaměstnání

l)

podpora zvyšování kvalifikace pedagogů školy

m)

podpora zkvalitňování pracovního prostředí zaměstnanců školy

n)

podpora spolupráce s Asociací ředitelů středních průmyslových škol

o)

propagace SPŠ stavební České Budějovice na veřejnosti

 

Ve správní radě obecně prospěšné společnosti jsou zastoupeny významné stavební firmy, aktivně spolupracující se školou.

Společnost také spolupracuje s Českým svazem inženýrů (ČSSI), Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), s nadací ABF, s Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK) a se společenskými organizacemi.

Hlavní sponzoři Obecně prospěšné společnosti se shodují s partnerskými firmami školy a najdete je jednak v patě každé webové stránky a všechny pak na stránce "Naši partneři".

Aktuální informace

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 16:30 hod. proběhla v aule školy informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnosti a informace ze schůzky najdete na stránce "třídní schůzky".

Přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018

Předvyplněné přihlášky jsou k dispozici na sekretriátu školy a byly všem známým kandidátům zaslány mailem. Přihlášky je nutno podepsat a odevzdat nejpozději 25. června 2018. Další informace a termíny na stránce "podzimní termín 2018".

Přijímací řízení - VÝSLEDKY

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo - byly zveřejněny na našem webu 28. května 2018 ve 14.00 hod. na stránce přijímací řízení. Od data zveřejnění běží lhůta 10 pracovních dní na odevzdání zápisového lístku. Pokud nebudete mít zájem k nám nastoupit, sdělte nám to, prosím, telefonicky nebo mailem, abyste neblokovali místo dalším zájemcům.

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+