www.spsstavcb.cz :: CAD systémy (CAD) (19.01.2018 - 02:12)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

CAD systémy (CAD)Škola > Předměty na střední škole > CAD systémy (CAD)

Předmět CAD připravuje žáky k tomu, aby byli schopni využívat počítačové vybavení pro tvorbu projektové dokumentace a zvýšili tak produktivitu a efektivitu práce. Předmět je vyučován v rozsahu dvou hodin týdně ve 2. ročníku a jedné hodiny týdně ve 3. ročníku v odborných počítačových učebnách.

 

Charakteristika předmětu

Předmět volně navazuje na výuku ICT z prvního ročníku. Umožňuje žákům využívat počítačové vybavení pro zvýšení produktivity a efektivity práce. Ve druhém ročníku se zaměřuje na využití CAD aplikací určených k tvorbě projektové dokumentace. Současně sleduje soudobý trend – objektové projektování s využitím BIM technologie. Cílem žáka je vytvoření virtuálního modelu budovy a následné odvození projektové dokumentace v odpovídající úrovni. Ve třetím ročníku žák prohlubuje znalosti CAD aplikace a praktikuje na projektu rodinného domu.

Výstupem práce je projektová dokumentace v elektronické formě (PDF a JPG).

 

Kritéria hodnocení

Žáci musí v průběhu školního roku prokazovat aktivitu v hodinách a spolupracovat.

Odvedenou práci musí ve stanovených termínech odevzdávat vyučujícímu v elektronické formě (PDF, JPG, nativní formáty aplikace, …).

Jedním z kritérií hodnocení je i úroveň vedeného sešitu (dle čl. 107 školního řádu).

 

Výsledná známka je ovlivněna úrovní a kvalitou odevzdaného projektu, na kterém žáci v průběhu celého roku pracují pod vedením vyučujícího.

Obsah práce:

 

  • Model 1.NP (svislé a vodorovné konstrukce, otvory a výplně otvorů, objekty)
  • Dokumentace na úrovni studie (základní 2D nástroje - kóty, popisky, text)
  • Dopracování zbylých částí modelu (další podlaží, střecha, základy, schodiště, ...)
  • Ukázkové výkresy na úrovni stavebního povolení

 

 

 

 

 

Aktuální informace

Příprava na přijímací zkoušky - přijímačky "nanečisto"

Přijímací zkoušky nanečisto se konají na naší škole je ve středu 7. února 2018 od 14 hodin. Zájemci se nemusí hlásit předem, ale stačí přijít minimálně 15 minut před zahájením zkoušek. Podrobnosti ... čtěte dále ...

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018 - nová verze od 1. 1. 2018

Na webu jsou zveřejněny nové verze rozvrhů pro školní rok 2017/2018 platné od 1. 1. 2018.

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+