www.spsstavcb.cz :: CAD systémy (CAD) (22.06.2018 - 09:04)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

CAD systémy (CAD)Škola > Předměty na střední škole > CAD systémy (CAD)

Předmět CAD připravuje žáky k tomu, aby byli schopni využívat počítačové vybavení pro tvorbu projektové dokumentace a zvýšili tak produktivitu a efektivitu práce. Předmět je vyučován v rozsahu dvou hodin týdně ve 2. ročníku a jedné hodiny týdně ve 3. ročníku v odborných počítačových učebnách.

 

Charakteristika předmětu

Předmět volně navazuje na výuku ICT z prvního ročníku. Umožňuje žákům využívat počítačové vybavení pro zvýšení produktivity a efektivity práce. Ve druhém ročníku se zaměřuje na využití CAD aplikací určených k tvorbě projektové dokumentace. Současně sleduje soudobý trend – objektové projektování s využitím BIM technologie. Cílem žáka je vytvoření virtuálního modelu budovy a následné odvození projektové dokumentace v odpovídající úrovni. Ve třetím ročníku žák prohlubuje znalosti CAD aplikace a praktikuje na projektu rodinného domu.

Výstupem práce je projektová dokumentace v elektronické formě (PDF a JPG).

 

Kritéria hodnocení

Žáci musí v průběhu školního roku prokazovat aktivitu v hodinách a spolupracovat.

Odvedenou práci musí ve stanovených termínech odevzdávat vyučujícímu v elektronické formě (PDF, JPG, nativní formáty aplikace, …).

Jedním z kritérií hodnocení je i úroveň vedeného sešitu (dle čl. 107 školního řádu).

 

Výsledná známka je ovlivněna úrovní a kvalitou odevzdaného projektu, na kterém žáci v průběhu celého roku pracují pod vedením vyučujícího.

Obsah práce:

 

  • Model 1.NP (svislé a vodorovné konstrukce, otvory a výplně otvorů, objekty)
  • Dokumentace na úrovni studie (základní 2D nástroje - kóty, popisky, text)
  • Dopracování zbylých částí modelu (další podlaží, střecha, základy, schodiště, ...)
  • Ukázkové výkresy na úrovni stavebního povolení

 

 

 

 

 

Aktuální informace

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 16:30 hod. proběhla v aule školy informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnosti a informace ze schůzky najdete na stránce "třídní schůzky".

Přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018

Předvyplněné přihlášky jsou k dispozici na sekretriátu školy a byly všem známým kandidátům zaslány mailem. Přihlášky je nutno podepsat a odevzdat nejpozději 25. června 2018. Další informace a termíny na stránce "podzimní termín 2018".

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+