www.spsstavcb.cz :: Dějepis (DEJ) (18.01.2018 - 01:15)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

Dějepis (DEJ)Škola > Předměty na střední škole > Dějepis (DEJ)

Úkolem vyučovacího předmětu je přinášet základní poznatky o chování člověka v minulosti. Důraz je kladen na kultivaci historického vědomí žáka, na poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadně ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazů naší současnosti.

 

Charakteristika předmětu

Dějepis je vyučován v prvním ročníku ve studijních oborech stavebnictví a geodézie v časové dotaci 2 hodiny týdně. Těžiště výuky spočívá hlavně na dějinách českého státu a zvláště pak na době 19. a 20. století s přihlédnutím k dějinám světovým. Žák by měl být schopen vytvářet paralely mezi minulými a současnými událostmi, naučit se úctě k vlastnímu národu.

Klasifikace a hodnocení

Žák je hodnocen formou ústní zkoušky (váha známky 100 %), formou písemných testů na závěr každého tematického celku (váha známky 150 %). Zohledněna je rovněž vlastní aktivita žáka při hodině (váha známky 50 %) i zpracování vybraných témat formou referátů (váha známky 80 %).

Aktuální informace

Příprava na přijímací zkoušky - přijímačky "nanečisto"

Přijímací zkoušky nanečisto se konají na naší škole je ve středu 7. února 2018 od 14 hodin. Zájemci se nemusí hlásit předem, ale stačí přijít minimálně 15 minut před zahájením zkoušek. Podrobnosti ... čtěte dále ...

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018 - nová verze od 1. 1. 2018

Na webu jsou zveřejněny nové verze rozvrhů pro školní rok 2017/2018 platné od 1. 1. 2018.

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+