www.spsstavcb.cz :: Deskriptivní geometrie (DEG) (19.01.2018 - 00:47)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

Deskriptivní geometrie (DEG)Škola > Předměty na střední škole > Deskriptivní geometrie (DEG)

Technická praxe vyžaduje v současnosti potřebu zobrazování prostorových útvarů. Přes současný bouřlivý rozvoj výpočetní techniky se stále používají plány obsahující obrazy trojrozměrných útvarů v rovině. Úlohou deskriptivní geometrie je zobrazování prostorových útvarů na dvojrozměrný obraz tak, aby toto zobrazení bylo jednoznačné, jasné, přehledné a výstižné.
Předmět je vyučován v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně.

 

Klasifikace

Upřednostňováno je ověřování znalostí žáků formou písemných prací z jednotlivých tématických celků nebo jejich částí. Váha známky je studentovi oznámena na začátku písemné práce nebo ústního zkoušení.
Posuzována je i kvalita vedení sešitu. Nutnou podmínkou k úspěšné klasifikaci předmětu jsou řádně odevzdané domácí úkoly a výkres.
Hodnocení výkresu:

  • v 1. i 2. ročníku je zadán výkres tužkou
  • chybně vypracovaný výkres (i graficky) musí student předělat (termín určí vyučující)
  • za každý den pozdního odevzdání výkresu je započtena 20% známka 5. Maximální váha za pozdní odezdání je 100%. Pokud je student na termín odevzdání výkresu nepřítomen ve škole, termín odevzdání výkresu se posouvá na první den jeho přítomnosti ve škole.
  • za neodevzdaný výkres do klasifikace student nebude klasifikován (pokud vychází 5, student bude klasifikován a výkres předloží u opravné zkoušky)
  • pokud student neodevzdá správně vypracovaný výkres u opravné zkoušky je klasifikován známkou 5
  • ze závažných zdravotních důvodů, lze studenta klasifikovat i bez výkresu

 

Odkazy na studijní materiály

výukový program - zde

 

Učebnice

zde

Aktuální informace

Příprava na přijímací zkoušky - přijímačky "nanečisto"

Přijímací zkoušky nanečisto se konají na naší škole je ve středu 7. února 2018 od 14 hodin. Zájemci se nemusí hlásit předem, ale stačí přijít minimálně 15 minut před zahájením zkoušek. Podrobnosti ... čtěte dále ...

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018 - nová verze od 1. 1. 2018

Na webu jsou zveřejněny nové verze rozvrhů pro školní rok 2017/2018 platné od 1. 1. 2018.

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+