www.spsstavcb.cz :: Deskriptivní geometrie (DEG) (18.03.2018 - 18:28)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

Deskriptivní geometrie (DEG)Škola > Předměty na střední škole > Deskriptivní geometrie (DEG)

Technická praxe vyžaduje v současnosti potřebu zobrazování prostorových útvarů. Přes současný bouřlivý rozvoj výpočetní techniky se stále používají plány obsahující obrazy trojrozměrných útvarů v rovině. Úlohou deskriptivní geometrie je zobrazování prostorových útvarů na dvojrozměrný obraz tak, aby toto zobrazení bylo jednoznačné, jasné, přehledné a výstižné.
Předmět je vyučován v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně.

 

Klasifikace

Upřednostňováno je ověřování znalostí žáků formou písemných prací z jednotlivých tématických celků nebo jejich částí. Váha známky je studentovi oznámena na začátku písemné práce nebo ústního zkoušení.
Posuzována je i kvalita vedení sešitu. Nutnou podmínkou k úspěšné klasifikaci předmětu jsou řádně odevzdané domácí úkoly a výkres.
Hodnocení výkresu:

  • v 1. i 2. ročníku je zadán výkres tužkou
  • chybně vypracovaný výkres (i graficky) musí student předělat (termín určí vyučující)
  • za každý den pozdního odevzdání výkresu je započtena 20% známka 5. Maximální váha za pozdní odezdání je 100%. Pokud je student na termín odevzdání výkresu nepřítomen ve škole, termín odevzdání výkresu se posouvá na první den jeho přítomnosti ve škole.
  • za neodevzdaný výkres do klasifikace student nebude klasifikován (pokud vychází 5, student bude klasifikován a výkres předloží u opravné zkoušky)
  • pokud student neodevzdá správně vypracovaný výkres u opravné zkoušky je klasifikován známkou 5
  • ze závažných zdravotních důvodů, lze studenta klasifikovat i bez výkresu

 

Odkazy na studijní materiály

výukový program - zde

 

Učebnice

zde

Aktuální informace

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018 - nová verze od 1. 2. 2018

Na webu jsou zveřejněny nové verze rozvrhů pro školní rok 2017/2018 platné od 1. 2. 2018. Došlo jen k menším změnách zejména u dálkového studia.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+