www.spsstavcb.cz :: Konstrukční cvičení (KOC) (22.06.2018 - 09:01)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

Konstrukční cvičení (KOC)Škola > Předměty na střední škole > Konstrukční cvičení (KOC)

KOC - zaměřění Pozemní stavby
Náplň předmětu konstrukční cvičení umožňuje získat znalosti a grafické dovednosti v zobrazování stavebních konstrukcí podle platných norem. Toto žáci aplikují na projektu rodinného domu a jednoduchého bytového domu nebo občanské stavby.

KOC - zaměření Stavební obnova
V předmětu Konstrukční cvičení žáci vypracují projekt rodinného domu, pořídí dokumentaci stávajícího stavu objektu a vypracují návrh nového řešení.

KOC - zaměření Architektonická tvorba
V předmětu Konstrukční cvičení žáci vypracují projekt rodinného domu, včetně vizualizace
budovy s využitím programu Atlantis.

KOC - zaměření Dopravní stavby
V návaznosti na předmět DOS studenti v průběhu 3. a 4. ročníku vypracují v rámci ročníkového projektu návrh trasy SILNICE a ŽELEZNICE.

KOC - zaměření Vodohospodářské stavby
V návaznosti na předměty VOS a ZVS studenti v průběhu 3. a 4. ročníku vypracují samostatné práce s obsahem: VODOVOD, KANALIZACE, ÚPRAVA TOKU, RYBNÍK

 

Hodnocení a klasifikace předmětu

V předmětu KOC v 1. a 2. ročníku jsou odevzdání všech zadaných výkresů ve stanovených termínech a klasifikovaných alespoň známkou dostatečný a řádně vedený sešit podmínky pro úspěšnou klasifikaci (viz čl. 109 a 110 škol. řádu).  Předmět KOC 3. a 4. ročník se hodnotí dle kritérií v čl. 111 školního řádu.

Odevzdávání výkresů a projektů zásadně v příslušných předem stanovených termínech a hodinách! Ve výjimečných případech po domluvě s vyučujícím osobně v kabinetě.

 

 

 

Termíny odevzdání ročníkových projektů

zaměření Pozemní stavby, Stavební obnova, Architektonická tvorba

3. ročník            do   8. června 2018   do 12:00 hod.

4. ročník            do 19. března 2018    do 9:00 hod.

 

zaměření Dopravní stavby

3. ročník            do    8. června 2018   do 12:00 hod.

4. ročník            do  19. března 2018    do 9:00 hod.

 

zaměření Vodohospodářské stavby

3. ročník            do  8. června 2018   do 12:00 hod.

 

Termín odevzdání maturitní práce

   4. ročník:         

   všechny třídy do 23. dubna 2018 do 12:00 hod.

 

 

Soutěž Život pod střechou (VELUX)

Registrace pro účast v soutěži Život pod střechou (VELUX) do  bude upřesněno  (info na www školy nebo

u vyučujících KOC).

Aktuální informace

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 16:30 hod. proběhla v aule školy informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnosti a informace ze schůzky najdete na stránce "třídní schůzky".

Přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018

Předvyplněné přihlášky jsou k dispozici na sekretriátu školy a byly všem známým kandidátům zaslány mailem. Přihlášky je nutno podepsat a odevzdat nejpozději 25. června 2018. Další informace a termíny na stránce "podzimní termín 2018".

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+