www.spsstavcb.cz :: Matematika (MAT) (15.12.2017 - 14:45)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

Matematika (MAT)Škola > Předměty na střední škole > Matematika (MAT)

Matematika je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Při výuce je kladen důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.

 

Klasifikace

Upřednostňováno je ověřování znalostí žáků formou písemných prací z jednotlivých tématických celků nebo jejich částí. Váha známky je studentovi oznámena na začátku písemné práce nebo ústního zkoušení.
Student v průběhu školního roku napíše čtyři čtvrtletní písemné práce (váha 200 %). Posuzována je i kvalita vedení sešitu.
Ve všech ročnících jsou povinné standardy (váha 300 %). Čtvrtá čtvrtletní práce může být nahrazena standardy.

Pro standardy v prvém, druhém a třetím ročníku platí školní řád, ve čtvrtém ročníku jsou povinné pro všechny maturanty z matematiky.

Ze závažných zdravotních důvodů a při dostatku jiných podkladů ke klasifikaci může vyučující studenta ve čtvrtém ročníku oklasifikovat i bez čtvrtletní práce nebo standardů.

Učebnice

seznam doporučených učebnic a sbírek - zde

Každý vyučující upřesní, které učebnice jsou povinné a které doporučené.

Standardy

Standardy z matematiky se píší ve všech ročnících. V prvém, druhém a třetím ročníku jsou povinné pro všechny studenty a jsou v rozsahu učiva daného ročníku. Ve čtvrtém ročníku píší standardy pouze maturanti z matematiky v rozsahu státní maturity.

termíny:

1. ročník - 10. 5. 2018 - 60´

2. ročník - 18. 6. 2018 - 90´

3. ročník - 26. 4. 2018 - 90´

4. ročník - 3. 4. 2018 - 105´ (jen maturanti z MAT)

Váha známky 300%

 

 

Aktuální informace

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Den otevřených dveří 11. ledna 2018

Další Den otevřených dveří školy se uskuteční ve čtvrtek 11. ledna 2018 ve 14, 15 a 16 hodin. Sraz všech zájemců vždy v celou hodinu v aule školy (vstup žákovským vchodem z Klavíkovy ulice).

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018

Na webu jsou zveřejněny nové rozvrhy pro školní rok 2017/2018 platné od 11. 9. 2017. Je to současná verze rozvrhů, ve které ještě může dojít k drobným změnám. V průběhu září probíhá ověřování a pak bude vydána definitivní verze. V Bakalářích máte vždy platnou verzi včetně suplování. POZOR - vzhledem k probíhajícím pracím uvnitř budovy bude docházet ke změnám a k operativním úpravám rozvrhu. Sledujte rozvrh v Bakalářích (zahrnuje změny) nebo rozvrh a suplování na webu.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+