www.spsstavcb.cz :: Praxe stavební (PRA-S) (19.01.2018 - 02:21)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

Praxe stavební (PRA-S)Škola > Předměty na střední škole > Praxe stavební (PRA-S)

Výuka a výcvik v rámci předmětu praxe je důležitou součástí vzdělávání budoucích technických profesí. Vyučování si klade za cíl poznání fyzické řemeslné práce a získání základních rukodělných dovedností některých stavebních řemesel. Praxe rozvíjí i schopnosti uplatňovat odborné poznatky v manuální práci jednotlivce i skupiny. Rozvíjí i schopnosti zorganizovat práci, udržovat na pracovišti pořádek a pracovní činnosti vykonávat v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 

Organizace předmětu

Praxe se vyučuje v 1. až 3. ročníku. V 1. a 2. ročníku je výuka pevně zahrnuta v rozvrhu. Výuka probíhá ve středisku praktického výcviku na Novohradské ulici. Zúčastní se jí vždy jen polovina třídy o max. počtu 16 studentů. Od 1. do 3. ročníku probíhá výuka odborné praxe rovněž formou soustředěné praxe na stavbách smluvních firem. Této formy výuky se účastní vždy celá třída po dobu jednoho týdne v každém pololetí.

Na výuku praxe musí být studenti vybaveni pracovní obuví, pracovním oděvem a rukavicemi. Ostatní ochranné pomůcky jim budou zapůjčeny ve středisku praktického výcviku nebo u smluvních firem.

 

Hodnocení a klasifikace

Studenti jsou během pololetí hodnoceni průběžně. Součástí klasifikace daného pracovního úkolu je aktivita a přístup k práci, podíl jednotlivce na organizaci práce, dodržování zásad bezpečné práce, pořádku na pracovišti a vztah ke svěřenému nářadí a materiálu.

Zadané pracovní činnosti se hodnotí známkou s váhou 100 %, hodnotí se i vedení sešitu (stavebního deníku) známkou s váhou známky 80 %.

 

Aktuální informace

Příprava na přijímací zkoušky - přijímačky "nanečisto"

Přijímací zkoušky nanečisto se konají na naší škole je ve středu 7. února 2018 od 14 hodin. Zájemci se nemusí hlásit předem, ale stačí přijít minimálně 15 minut před zahájením zkoušek. Podrobnosti ... čtěte dále ...

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018 - nová verze od 1. 1. 2018

Na webu jsou zveřejněny nové verze rozvrhů pro školní rok 2017/2018 platné od 1. 1. 2018.

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+