www.spsstavcb.cz :: Seminář komunikačních dovedností (SKD) (22.01.2018 - 15:01)

 • Velikost písma:
 • a
 • a
 • a

Seminář komunikačních dovedností (SKD)Škola > Předměty na střední škole > Seminář komunikačních dovedností (SKD)

Seminář připravuje žáky ke zvládnutí základů finanční gramotnosti, mediální výchovy a k úspěšné prezentaci a obhajobě vlastních prací, zejména maturitní práce.

 

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět Seminář komunikačních dovednosti (SKD) nabízí žákům seznámení se základy finanční gramotnosti, orientaci v prostředí finančních produktů a jejich hodnocení a řízení financí. Žáci se zúčastní soutěže ve finanční gramotnosti, pořádané pod záštitou MŠMT. Další bloky jsou věnovány úvodu do mediální výchovy a prezentačním a komunikačním technikám, vystupování a zejména obhajobě maturitních prací.

Cílem předmětu je získání

 • kompetencí v oblasti finanční gramotnosti,
 • kompetencí v oblasti získávání, kritického hodnocení a prezentace informací,
 • komunikačních a prezentačních kompetencí.

Předmět je vyučován ve čtvrtém ročníku jednu hodinu týdně v počítačových učebnách.

Stručný obsah předmětu

 • základy finanční gramotnosti
 • úvod do mediální výchovy
 • základy rétoriky a komunikace
 • prezentační a komunikační techniky
 • prezentace vlastních prací (maturitní práce)

Tematický plán předmětu

1. Finanční matematika

   Hospodářský život rodiny, rodinný rozpočet

   Řešení krizových finančních situací

   Mzdy, daně

   Projekt hospodaření rodiny

2. Základy mediální výchovy

   Vyhledávání a analýza mediálních informací

   Základy získávání, zpracování a prezentace informací podle účelu

3. Maturitní práce

   Formální úprava maturitní práce, typografické požadavky na úpravu textu

   Literatura, citace a odkazy

4. Prezentace, komunikace

   Základy vystupování na veřejnosti

   Základy využívání prezentační techniky

   Praktické cvičení - prezentace maturitní práce

 

Pořadí jednotlivých tématických celků určuje vyučující.

Hodnocení předmětu

Žáci jsou hodnoceni průběžně na základě soustavné práce v hodině. V tomto hodnocení jsou zahrnuty tematické referáty, pokud jsou zadány.

Samostatně se známkují:

 • on-line testy - 100 %
 • prezentace práce - 100 %
 • aktivita v hodině - 50 %
Aktuální informace

Příprava na přijímací zkoušky - přijímačky "nanečisto"

Přijímací zkoušky nanečisto se konají na naší škole je ve středu 7. února 2018 od 14 hodin. Zájemci se nemusí hlásit předem, ale stačí přijít minimálně 15 minut před zahájením zkoušek. Podrobnosti ... čtěte dále ...

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018 - nová verze od 1. 1. 2018

Na webu jsou zveřejněny nové verze rozvrhů pro školní rok 2017/2018 platné od 1. 1. 2018.

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+