www.spsstavcb.cz :: Stavební konstrukce (STK) (16.07.2018 - 02:34)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

Stavební konstrukce (STK)Škola > Předměty na střední škole > Stavební konstrukce (STK)

Tento předmět, dává studentům možnost nejen nahlédnout do světa moderních staveb a konstrukcí blížících se moderním divům světa, ale také samostatně a smysluplně jednoduché konstrukce navrhovat.

 

Způsob hodnocení

3. ročník

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků písemných testů, popřípadě ústního zkoušení s přihlédnutím k plnění domácích úkolů, práci studentů v hodinách a práci studenta v laboratoři.

4. ročník

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků písemných testů, popřípadě ústního zkoušení. Nedílnou součástí hodnocení studentů je hodnocení vypracované ročníkové práce (ročníkového projektu) - viz školní řád čl. 109. Ve 2. pololetí studenti 4. ročníku nesmí být klasifikováni nedostatečnou ani z ročníkové práce ani z teoretické části výuky, mají-li prospět.

Termín odevzdání ročníkové práce je pro všechny třídy 4. ročníku je  9. 3. 2018  do 12:00.

Studijní materiály

ŽELEZOBETONOVÝ PRVEK NAMÁHANÝ OHYBEM I.

ŽELEZOBETONOVÝ PRVEK NAMÁHANÝ OHYBEM II.

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1819_cs_3zbpostupnavrhudesky.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1820_cs_4zbkrytivyztuze.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1821_cs_5zbdeskaprosta.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1823_cs_6zbdeskaprostavypocet.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1824_cs_7zbdeskavetknuta.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1825_cs_8zbdeskakonzolova.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1826_cs_9zbdeskaspojita.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1827_cs_10deskakrizemvyztuzena.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1828_cs_11zbtram.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1829_cs_12zbtramsmyk.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1860_cs_13zbdeskovytram.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1831_cs_14zbnosnik2pole.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1832_cs_15zbpostupnavrhusmyk.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1833_cs_16zbprikladtramtahova.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1834_cs_17zbprikladtramsmykova.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1837_cs_18zbpreklady1.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1838_cs_19zbpreklady2.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1839_cs_20zbstropy.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1840_cs_21zbsloupnamahanizasady.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1841_cs_22zbsloupinterakcnidiagram.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1842_cs_23zbsloupcentrickytlak.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1843_cs_24zakladyunosnostnapetizs.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1844_cs_25zakladyzpb.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1845_cs_26zakladyzpbpriklad.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1846_cs_27zakladyzezb.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1847_cs_28schodydeskove.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1848_cs_29schodyschodnicove.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1849_cs_30zemnitlaky.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1850_cs_31opernesteny.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1852_cs_32ramovekce.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1851_cs_33postuphodnoceniexistkci.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1853_cs_34postuphodnocenipriklad.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1854_cs_35dktah.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1855_cs_36dktlak.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1856_cs_37dkohyb.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1857_cs_38oktah.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1858_cs_39oktlak.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1859_cs_40okohyb.pdf

 

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Třídy betonů PPT 769 kB Stáhnout
Druhy výztuže PPT 1 558 kB Stáhnout
Označování betonů - plakát PDF 350 kB Stáhnout
Betonářské práce PDF 2 277 kB Stáhnout
Příhradové konstrukce PDF 2 302 kB Stáhnout
Předpjaté konstrukce PDF 4 763 kB Stáhnout
Dimenzování dřevěných konstrukcí PDF 1 265 kB Stáhnout
Objemové hmotnosti PDF 4 212 kB Stáhnout
Předpjatý beton - přednáška PDF 2 059 kB Stáhnout
Ocelové konstrukce PDF 2 457 kB Stáhnout
Spoje ocelových konstrukcí PDF 5 264 kB Stáhnout
Spoje dřevěných konstrukcí PDF 3 953 kB Stáhnout
Nedestruktivní zkoušky PDF 895 kB Stáhnout
Aktuální informace

Přijímací řízení - dodatečné 1. kolo

Ředitel školy vyhlásil dodatečné 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Máme nově dálkové studium oboru geodézie a katastr nemovitostí. Přihlášky je možno podávat do 29. srpna 2018 na sekretariát školy. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách přijímací řízení.

Úřední hodiny po dobu prázdnin

Úřední hodiny po dobu hlavních prázdnin (od 2. července 2018 do 24. srpna 2018) jsou v pondělí a ve středu od 10 do 12 hodin. Od pondělí 27. 8. 2018 jsou úřední hodiny od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin, v pátek od 8 do 13 hodin.

Krásnou dovolenou a krásné prázdniny

Děkujeme všem pracovníkům školy za práci odvedenou ve školním roce 2017/18 a přejeme všem klidnou a příjemnou dovolenou. Všem našim žákům přejeme, ať si užijí prázdnin a naberou dostatek sil do dalšího školního roku. vedení školy

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 16:30 hod. proběhla v aule školy informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnosti a informace ze schůzky najdete na stránce "třídní schůzky".

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018

Přihlašování zájemců bylo uzavřeno a všem přihlášeným byly odeslány mailem výpisy z přihlášek. Překontrolujte si výpisy a případné nesrovnalosti zašlete mailem řediteli školy do 4. 7. 2018. Protokoly o převzetí výpisů z přihlášek zašlete pouze mailem do 13. 7. 2018. Další informace a termíny na stránce "podzimní termín 2018".

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+