www.spsstavcb.cz :: Stavební konstrukce (STK) (15.12.2017 - 14:44)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

Stavební konstrukce (STK)Škola > Předměty na střední škole > Stavební konstrukce (STK)

Tento předmět, dává studentům možnost nejen nahlédnout do světa moderních staveb a konstrukcí blížících se moderním divům světa, ale také samostatně a smysluplně jednoduché konstrukce navrhovat.

 

Způsob hodnocení

3. ročník

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků písemných testů, popřípadě ústního zkoušení s přihlédnutím k plnění domácích úkolů, práci studentů v hodinách a práci studenta v laboratoři.

4. ročník

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků písemných testů, popřípadě ústního zkoušení. Nedílnou součástí hodnocení studentů je hodnocení vypracované ročníkové práce (ročníkového projektu) - viz školní řád čl. 109. Ve 2. pololetí studenti 4. ročníku nesmí být klasifikováni nedostatečnou ani z ročníkové práce ani z teoretické části výuky, mají-li prospět.

Termín odevzdání ročníkové práce je pro všechny třídy 4. ročníku je  9. 3. 2018  do 12:00.

Studijní materiály

ŽELEZOBETONOVÝ PRVEK NAMÁHANÝ OHYBEM I.

ŽELEZOBETONOVÝ PRVEK NAMÁHANÝ OHYBEM II.

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1819_cs_3zbpostupnavrhudesky.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1820_cs_4zbkrytivyztuze.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1821_cs_5zbdeskaprosta.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1823_cs_6zbdeskaprostavypocet.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1824_cs_7zbdeskavetknuta.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1825_cs_8zbdeskakonzolova.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1826_cs_9zbdeskaspojita.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1827_cs_10deskakrizemvyztuzena.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1828_cs_11zbtram.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1829_cs_12zbtramsmyk.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1860_cs_13zbdeskovytram.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1831_cs_14zbnosnik2pole.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1832_cs_15zbpostupnavrhusmyk.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1833_cs_16zbprikladtramtahova.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1834_cs_17zbprikladtramsmykova.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1837_cs_18zbpreklady1.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1838_cs_19zbpreklady2.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1839_cs_20zbstropy.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1840_cs_21zbsloupnamahanizasady.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1841_cs_22zbsloupinterakcnidiagram.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1842_cs_23zbsloupcentrickytlak.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1843_cs_24zakladyunosnostnapetizs.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1844_cs_25zakladyzpb.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1845_cs_26zakladyzpbpriklad.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1846_cs_27zakladyzezb.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1847_cs_28schodydeskove.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1848_cs_29schodyschodnicove.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1849_cs_30zemnitlaky.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1850_cs_31opernesteny.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1852_cs_32ramovekce.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1851_cs_33postuphodnoceniexistkci.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1853_cs_34postuphodnocenipriklad.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1854_cs_35dktah.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1855_cs_36dktlak.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1856_cs_37dkohyb.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1857_cs_38oktah.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1858_cs_39oktlak.pdf

http://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1859_cs_40okohyb.pdf

 

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Třídy betonů PPT 769 kB Stáhnout
Druhy výztuže PPT 1 558 kB Stáhnout
Označování betonů - plakát PDF 350 kB Stáhnout
Betonářské práce PDF 2 277 kB Stáhnout
Příhradové konstrukce PDF 2 302 kB Stáhnout
Předpjaté konstrukce PDF 4 763 kB Stáhnout
Dimenzování dřevěných konstrukcí PDF 1 265 kB Stáhnout
Objemové hmotnosti PDF 4 212 kB Stáhnout
Předpjatý beton - přednáška PDF 2 059 kB Stáhnout
Ocelové konstrukce PDF 2 457 kB Stáhnout
Spoje ocelových konstrukcí PDF 5 264 kB Stáhnout
Spoje dřevěných konstrukcí PDF 3 953 kB Stáhnout
Nedestruktivní zkoušky PDF 895 kB Stáhnout
Aktuální informace

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Den otevřených dveří 11. ledna 2018

Další Den otevřených dveří školy se uskuteční ve čtvrtek 11. ledna 2018 ve 14, 15 a 16 hodin. Sraz všech zájemců vždy v celou hodinu v aule školy (vstup žákovským vchodem z Klavíkovy ulice).

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018

Na webu jsou zveřejněny nové rozvrhy pro školní rok 2017/2018 platné od 11. 9. 2017. Je to současná verze rozvrhů, ve které ještě může dojít k drobným změnám. V průběhu září probíhá ověřování a pak bude vydána definitivní verze. V Bakalářích máte vždy platnou verzi včetně suplování. POZOR - vzhledem k probíhajícím pracím uvnitř budovy bude docházet ke změnám a k operativním úpravám rozvrhu. Sledujte rozvrh v Bakalářích (zahrnuje změny) nebo rozvrh a suplování na webu.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+