www.spsstavcb.cz :: Tělesná výchova (TEV) (25.09.2017 - 06:14)

 • Velikost písma:
 • a
 • a
 • a

Tělesná výchova (TEV)Škola > Předměty > Tělesná výchova (TEV)

Předmět tělesná výchova je zaměřen na všestranný fyzický rozvoj studentů s důrazem na zvyšování síly a vytrvalosti, rozvoj herních dovedností a získávání trvalých návyků pro volnočasové aktivity, jako i zvládnutí základů první pomoci. V prvém ročníku je pak součástí výuky lyžařský kurz a ve druhém ročníku turistický kurz s náplní voda, kola či pěší turistika.

 

Kritéria hodnocení v tělesné výchově

Průměrná známka z pěti možných s následující hodnotou :

 • 100% - fyzické testy (skok daleký z místa, leh-sed, autové vhazování medicinbalem 2 kg, hloubka přesahu v předklonu, shyby)
 • 100% - lehká atletika (hoši - běh na 100, 400, 1500, 3000 m, vrh koulí, skok vysoký a daleký, dívky - běh na 60, 200, 800, 1500 m, vrh koulí, skok vysoký a daleký)
 • 100% - sportovní hry (košíková – slalom driblinkem, hod na koš, dvojtakty, volejbal – odbíjení prsty o zeď, podání)
 • 200% - aktivní přístup k hodině, kázeň, dodržování pravidel bezpečnosti jako i zákazu žvýkání a používání venkovní obuvi ve vnitřních prostorách pro TV
 • 100% - výkon služby – starost o klíč od šatny, provádění nástupů, hlášení a rozcvičky
 • 100% - gymnastika - vlastní krátká sestava z akrobatických i neakrobatických prvků v minimálním počtu pět.
 • 100% - teoretická práce - v případě, že zdravotní stav nedovoluje vykonávat praktické úkoly TV, student vypracuje dvě teoretické práce za pololetí. Stejné pravidlo platí i při neúčasti na kurzech TV.

Podmínky vypracování teoretických prací

Úvod a výběr témat

Práce by měla prokázat Vaše schopnosti pracovat s informacemi nejen v rovině teoretické, ale také je využít v praxi, aplikovat je. Nutností je zvládnout práci s počítačem, získávat informace z internetu a z odborné literatury. Nyní máte možnost dokázat, co jste se naučili, co umíte, co Vás zajímá, co ve Vás je. Vyučující Vám rádi pomohou.

Při výběru témat dbejte na to, zda máte k tématu dost informací, zda je téma zajímavé a proč, aby také zaujalo ostatní. Snažte se vytvořit práci zajímavou, inovativní ať to není jen práce pro práci.

Formální požadavky na seminární práci

Celkem stačí 10 stran vlastního textu (kvalitního zpracování)

 • 1. strana - název práce, jméno, třída, datum, tato stránka uvádí práci
 • 2. strana - obsah (pokuste se jej vygenerovat i s čísly stránek, na IVT jste se to doufám učili)
 • 3. strana - Vlastní postoj, názor k výběru tématu (zdůvodnit)
 • 4. až 14. (cca) strana - text

(můžou být i obrázky, nemusí být pouze text, obecně obrázky doporučuji - práce je zajímavější, u obrázku by měl být popisek, co je na obrázku, je-li obrázek z internetu, musí být odkaz na zdroj!)

Text a úprava:

 • dokument si naformátujte (styly)
 • velikost písma 12
 • písmo Times New Roman
 • řádkování 1,5
 • okraj levý 2,5 cm
 • okraj pravý 2 cm
 • zarovnání do bloku
 • text v odstavcích
 • očíslované stránky
 • nekopírujte bezmyšlenkovitě z internetu!

Seznam literatury a elektronických zdrojů:

 • seznam literatury (název, autor, nakladatelství, místo, rok, stránky, ze kterých bylo čerpáno - podle zásad citace - na webu),
 • seznam www stránek (autor článku, název článku, datum stažení, přístup zInternetu: www...)
 • odkazy na obrázky (kopírujeme-li obrázek, fotografii
  a podobně, musíme uvést zdroj, autora, stejně jako u www stránek

Přílohy (schémata, fotografie, aj.)

 

Neuvádění citace, použití materiálů bez uvedení zdroje je považováno podle autorského zákona za krádež!!!

Zakazuje se bezhlavé kopírování cizích seminárek!!!

Okruhy seminárních prací z TV

 • Sportovní hry: Basketbal, Volejbal, Házená, Fotbal, Florbal...
 • Další sporty: Plavání, Gymnastika, Atletika, Lyžování, Snowboarding, Bojové sporty...
 • Netradiční sporty: Frisbee, Ringo, Korfbal, Lakros...

V seminární práci můžou být použity všechny tyto oblasti:

 • Historie
 • Sportovní úspěchy
 • Osobnosti
 • Úroveň sportu v kraji
 • Základní pravidla
 • Průpravná cvičení na herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy
 • Průpravná cvičení pro děti
 • Ukázková tréninková jednotka (zahřátí, rozcvičení, nácvik, hra...)

!!! Návrh tématu a stručnou osnovu předložíte vyučujícímu, který ji schválí, či navrhne změny!!!

Novinky

V dokumentech ve spodní části stránky najdete:

 • vodácký kurz třídy S2C ve dnech 26. až 30. 5. 2014

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Turistický kurz S2A - kola 2.-6.10.2017 DOC 30 kB Stáhnout
Turistický kurz S2G - kola 9.-13.10.2017 DOC 31 kB Stáhnout
Turistický kurz S2B - kola 18.-22.9.2017 DOC 30 kB Stáhnout
Aktuální informace

Mléko do škol

Dnes proběhl první závoz v akci Mléko do škol.

Burza učebnic

Burza učebnic a učebních pomůcek proběhne v úterý 19. 9. o velké přestávce v tělocvičně

MZ 2017 podzimní termín - vysvědčení

Maturitní vysvědčení k vyzvednutí na sekretariátu školy: ... už máme všechna vysvědčení úspěšných absolventů ...

Geodetická praxe třídy G3

Žáci třídy G3 budou mít ve dnech 11. až 27. září 2017 souvislou odbornou geodetickou praxi. Vyzkouší si skutečnou práci geodeta na stavbách dálnice, v Temelíně a v dalších obdobných provozech a podmínkách. Hodně zdaru.

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018

Na webu jsou zveřejněny nové rozvrhy pro školní rok 2017/2018 platné od 11. 9. 2017. Je to současná verze rozvrhů, ve které ještě může dojít k drobným změnám. V průběhu září probíhá ověřování a pak bude vydána definitivní verze. V Bakalářích máte vždy platnou verzi včetně suplování. POZOR - vzhledem k probíhajícím pracím uvnitř budovy bude docházet ke změnám a k operativním úpravám rozvrhu. Sledujte rozvrh v Bakalářích (zahrnuje změny) nebo rozvrh a suplování na webu.

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+