www.spsstavcb.cz :: Vybavení (25.04.2018 - 16:31)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a
Škola > Vybavení

Vybavení

ICT - informační a komunikační technologie

Z hodnocení stávajícího stavu prostředků informačních a komunikačních technologií, kterými Střední průmyslová škola stavební disponuje, vyplývá, že vybavení školy je v oblasti ICT velmi blízké standardu, požadovaného MŠMT. Přesto bude nutno vynaložit ještě mnoho finančních prostředků k dosažení cílového stavu.

Tato oblast však trvale trpí rychlým morálním zastaráváním informační a komunikační techniky i programového vybavení a stálou potřebou doškolování učitelů v moderních technologiích.

Učebny

Výuce jazyků je věnována velká pozornost. Žáci si mohou zvolit studium německého nebo anglického jazyka.

Jazykové učebny jsou vybaveny audio i videotechnikou, v softwarovém vybavení počítačů jsou výukové programy. Jedna jazyková učebna je vybavena 20 počítači s 19” LCD displeji.

Pro výuku informatiky a CAD systémů má škola k dispozici dvě učebny informatiky a CAD systémů s 18 počítači s displeji 19” a dvě učebny s displeji 22”. Počítače jsou propojeny v lokální počítačové síti s přípojnými místy v budově školy - kombinace síť WiFi se sítí LAN 100 Mbps. K dispozici jsou velkoformátové barevné plottery A1 a laserová tiskárna. Počítače pracují v prostředí operačního systému WINDOWS XP SP3. V základní výuce informatiky je k dispozici kancelářský balík programů MS OFFICE. Pro výuku stavebních oborů jsou k dispozici grafické programy ARCHICAD, AUTOCAD ARCHITECTURE, NEMETSCHEK a MICROSTATION, pro pružnost program FINE, pro ekonomiku program EUROCALC, pro výuku geodézie komplexní geodetický systém programů.

Programové vybavení je průběžně aktualizováno novými verzemi programů a je obohacováno novými aplikacemi.

Ateliéry a studovna mají k dispozici 20 počítačů s LCD displejem 19” s připojením do lokální sítě, takže studenti mají k dispozici pro samostudium veškeré programové vybavení.

Škola je připojena do internetové sítě optickým připojením s kapacitou 30 Mb/s symetricky.

Aula

Přednášková aula má kapacitu 110 posluchačů. Je vybavena novým dataprojektorem s velkou projekční plochou a je ozvučena. K projekci lze využít počítač s připojením na Internet nebo videopřístroj.

Geodézie

Pro výuku geodézie má škola dobré měřické vybavení. Pro základní výuku polohového a výškového měření jsou k dispozici teodolity a nivelační přístroje pro technickou a přesnou nivelaci. Výuka měření moderní technikou, založenou na elektrooptickém měření vzdáleností s automatickou registrací měřených dat je umožněna třemi totálními stanicemi: Sokkia SET 6E s polním elektronickým zápisníkem Sokkia SDR 31, bezhranolovou stanicí Sokkia SET 530R a stanicí od firmy Topcon GPT 2006. Učebna výpočetní techniky VT3 je pro studenty oboru geodézie vybavena grafickým programem BEN MicroStation a výpočetním programem Geus.

Odborná praxe

Laboratoře jsou významnou součástí vybavení školy. Pro praktickou výuku odborných předmětů stavebních oborů jsou k dispozici:

 

  • laboratoř chemie,
  • laboratoř betonu,
  • laboratoř mechaniky zemin,
  • laboratoř stavebních materiálů,
  • vodohospodářská laboratoř.

 

Stavební praxe probíhá po dobu celého školního roku v průběhu prvních třech ročníků studia. Velký význam pro praktickou výuku má nově vybudovaná hala odborného výcviku ve středisku na Novohradské silnici č. 15. Halu postavili studenti pod dohledem učitelů v rámci své odborné praxe za finanční podpory jednoho z hlavních sponzorů školy firmy AKUTERM, jejímž jednatelem byl bývalý student, pozdější učitel a velký přítel školy p. Ing. Ondřej Holboj. Hala poskytuje kryté a zejména v zimním období příznivé prostředí pro praktická cvičení v pozemním a inženýrském stavitelství. Ve vybavení haly nechybí sociální zařízení a šatny.

Tělesná výchova

Pro tělesnou výchovu žáků je k dispozici nově revitalizovaná tělocvična, která umožňuje věnovat se nejen prostným cvičením a lehkoatletickým disciplinám, ale svou rozlohou také míčovým hrám.

K dispozici je fitcentrum, kde se mohou jak žáci, tak i vyučující, věnovat ve svém osobním volnu posilování. Pro soukromou aktivitu studentů je v provozu gymnastický sál, v němž mohou studenti v době volna využívat také tří stolů pro stolní tenis.

 

Aktuální informace

Ředitelské volno 30. dubna a 7. května 2018

S ohledem na velký počet dojíždějících žáků vyhlašuje ředitel školy na pondělí 30. dubna a pondělí 7. května 2018 ředitelské volno.

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+