www.spsstavcb.cz :: archiv třídních schůzek (18.01.2018 - 01:14)

 • Velikost písma:
 • a
 • a
 • a
Úřední deska > Třídní schůzky > archiv třídních schůzek

archiv třídních schůzek

Záznamy konaných třídních schůzek

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2016/17)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků proběhla ve čtvrtek 16. 6. 2016 od 16:30 hodin v aule.

Rodiče byli seznámeni s průběhem studia, s požadavky na žáky a jejich přípravu, s akcemi školy, které na jejich děti čekají. Na otázky odpovídali členové vedení školy a třídní učitelé nových tříd.

 

Třídní schůzky ve čtvrtek 14. dubna 2016

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se od 16 hodin konaly třídní schůzky rodičů. V první části byly podány informace třídními učiteli, poté proběhlo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo v 17:30 hod.

V 15:30 hod. se ve sborovně sešel výbor Sdružení rodičů, který vyslechl informace vedení školy a informace o průběžném čerpání prostředků Sdružení rodičů.

Třídní schůzky ve čtvrtek 19. listopadu 2015

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 se od 16 hodin konaly třídní schůzky rodičů. V první části byly podány informace třídními učiteli, poté proběhlo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo v 17:30 hod.

V 15:30 hod. se ve sborovně sešel výbor Sdružení rodičů, který, mimo jiné, projednal a schválil rozpočet čerpání prostředků Sdružení.

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2015/2016)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků se konala v úterý 23. 6. 2015 od 16:30 hodin v aule.

Rodiče byli seznámeni s průběhem studia, s požadavky na žáky a jejich přípravu, s akcemi školy, které na jejich děti čekají. Na otázky odpověděli členové vedení školy a třídní učitelé jednotlivých tříd.

Vybírali jsme průkazové fotografie žáka (kdo ještě neodevzdal) pro vystavení mezinárodního studentského průkazu ISIC.

Informační materiály ze schůzky:

Třídní schůzky ve čtvrtek 16. dubna 2015

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se konaly od 16 hodin třídní schůzky rodičů. Nejprve podali informace třídní učitelé ve svých třídách, pak následovalo informační odpoledne - jednotliví  učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo nejpozději v 17:30 hod.

V 15:30 se ve sborovně sešel výbor Sdružení rodičů, který vyslechl informace o probíhající stavbě (výměna oken a zateplení budovy) a připravovaných akcích ve škole.

Třídní schůzky ve čtvrtek 20. listopadu 2014

Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 se od 16 hodin konaly třídní schůzky rodičů. V první části byly podány informace třídními učiteli, poté proběhlo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo v 17:30 hod.

V 15:30 se ve sborovně sešel výbor Sdružení rodičů, který projednal a schválil rozpočet Sdružení.

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2014/15)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků se konala v úterý 24. 6. 2014 od 16:30 hodin v aule.

Rodiče byli seznámeni s průběhem studia, s požadavky na žáky a jejich přípravu, s akcemi školy, které na jejich děti čekají. Na otázky odpovídali členové vedení školy a třídní učitelé jednotlivých tříd.

Materiály ze schůzky:

Třídní schůzky ve čtvrtek 24. dubna 2014

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 od 16 hodin se konaly třídní schůzky rodičů. V první části podali informace třídní učitelé, poté proběhlo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo v 17:30 hod.

V 15:30 se ve sborovně sešel výbor Sdružení rodičů.

Třídní schůzky ve čtvrtek 21. listopadu 2013

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 od 16 hodin se konaly třídní schůzky rodičů. V první části podali informace třídní učitelé, poté proběhlo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo v 17:30 hod.

V 15:30 se ve sborovně sešel výbor Sdružení rodičů.

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2013/14)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků se konala v úterý 25. 6. 2013 od 16:30 hodin v aule.

Můžete si přečíst záznam o průběhu schůzky, přečíst a případně stáhnout "generální souhlas" se zpracováním osobních údajů, využíváním fotografií žáků a poskytováním poradenských služeb žákům. Je zde také umístěn formulář "potvrzení o zdravotní způsobilosti", který žáci potřebují pro absolvování praxí v průběhu studia (pokud ho ztratíte nebo jste se nemohli dostavit, můžete si ho tady stáhnout a nechat potvrdit u Vašeho lékaře - nezapomeňte donést do školy hned na začátku září).

Kdo neodevzdal fotografie na průkazy ISIC, doneste je (nebo pošlete) co nejdříve na sekretariát školy. Úřední hodiny v průběhu prázdnin jsou uveřejněny na webu školy.

Po schůzce jsme se snažili vyhovět požadavkům na výměny žáků mezi třídami a upravili jsme rozdělení žáků do tříd - podívejte se sem.

Třídní schůzky ve čtvrtek 18. dubna 2013

Ve čtvrtek 18. dubna 2013 od 16 hodin proběhly třídní schůzky rodičů. V první části podávali informace třídní učitelé, poté se konalo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo v 17:30 hod.

V 15:30 se ve sborovně sešel výbor Sdružení rodičů.

Třídní schůzky ve čtvrtek 22. listopadu 2012

Ve čtvrtek 22. listopadu 2012 proběhly třídní schůzky rodičů. V první části podali informace třídní učitelé, pak probíhalo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo v 17:30 hod.

V 15:30 se ve sborovně sešel výbor Sdružení rodičů. Po informacích ředitele školy výbor projednal a schválil rozpočet sdružení na školní rok 2012/13. Dále výbor schválil převzetí role zakladatele pro Obecně prospěšnou společnost SPŠ stavební v Českých Budějovicích, o. p. s.

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2012/13)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků se konala v úterý 26. 6. 2012 od 16:30 hodin v aule.

Můžete si přečíst záznam o průběhu schůzky, přečíst a případně stáhnout "generální souhlas" se zpracováním osobních údajů, využíváním fotografií žáků a poskytováním poradenských služeb žákům. Je zde také umístěn formulář "potvrzení o zdravotní způsobilosti", který žáci potřebují pro absolvování praxí v průběhu studia (pokud ho ztratíte nebo jste se nemohli dostavit, můžete si ho tady stáhnout a nechat potvrdit u Vašeho lékaře - nezapomeňte donést do školy hned na začátku září).

Kdo neodevzdal fotografie na průkazy ISIC, doneste je (nebo pošlete) co nejdříve na sekretariát školy. Úřední hodiny v průběhu prázdnin budou uveřejněny na webu školy.

Rozdělení žáků 1. ročníku ve školním roce 2012/13 do tříd naleznete zde.

Pro žádky budoucí S1A ubytované na DM Holečkova: Odjezd na seznamovací kurz bude již v neděli 2. září 2012 ráno. S vedením Domova mládeže je dohodnuto, že jim stačí poslat e-mail na adresu info@dmcb.cz a sdělit, že do Domova mládeže nastoupíte až ve středu (po návratu ze seznamovacího kurzu) a že obědy chcete až od středy. Věci na internát si můžete nechat ve škole, zajistíme Vám jejich bezpečné uložení.

Třídní schůzky ve čtvrtek 19. 4. 2012

Ve čtvrtek 19. dubna 2012 proběhly třídní schůzky rodičů.

Výbor sdružení rodičů vyslechl od 15:30 informace vedení školy o stavu financování školy, o vývoji platů pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, o změnách v organizaci výuky na škole, o standardech, o změnách souvisejících s organizaci výuky ve 4. ročníku v souvislosti se změnou školského zákona a o pokračování projektu "technická třída".

Od 16 hodin podávali informace rodičům třídní učitelé ve svých třídách. Poté proběhlo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace o prospěchu rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu.
Informační odpoledne skončilo v 17:30 hod.

Třídní schůzky ve čtvrtek 24. 11. 2011

Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 proběhly třídní schůzky rodičů. Výbor sdružení rodičů se sešel v 15:30 ve sborovně školy a schválil rozpočet sdružení pro rok 2011/12 a využití prostředků sdružení pro podporu aktivit školy a žáků.

Třídní schůzky probíhaly ve třídách od 16:00 hodin. V první části (cca 20 minut) podali informace třídní učitelé a pak následovalo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a v kabinetech podle rozpisu.

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2011/12)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků se konala v úterý 28. 6. 2011 od 16 hodin v aule.

Můžete si přečíst záznam o průběhu schůzky, přečíst a případně stáhnout "generální souhlas" se zpracováním osobních údajů, využíváním fotografií žáků a poskytováním poradenských služeb žákům. Je zde také umístěn formulář "potvrzení o zdravotní způsobilosti", který žáci potřebují pro absolvování praxí v průběhu studia (pokud ho ztratíte nebo jste se nemohli dostavit, můžete si ho tady stáhnout a nechat potvrdit u Vašeho lékaře - nezapomeňte donést do školy v září) nebo nabídka lyžařských kurzů pro školní rok 2011/12.

Informační odpoledne pro rodiče 1. 6. 2011

Ve středu 1. června 2011 od 16 do 18 hodin proběhlo informační odpoledne pro rodiče našich žáků. Naši učitelé poskytovali rodičům informace o výsledcích studia všech žáků.

Pro rodiče žáků 3. ročníků jsme od 16:30 v aule školy poskytli informace o maturitách v příštím školním roce a o změně v profilové části maturitní zkoušky - o maturitní práci.

Informační odpoledne pro rodiče 6. 4. 2011

Informační odpoledne pro rodiče našich současných žáků proběhlo ve středu 6. dubna 2011 od 16 do 18 hodin ve všech prostorách školy. Naši učitelé poskytovali rodičům, kteří projevili zájem, informace o výsledcích studia všech žáků.

Informační odpoledne pro rodiče 5. 1. 2011

Informační odpoledne pro rodiče proběhlo ve středu 5. ledna 2011 od 15 do 17 hodin ve všech prostorách školy. Naši učitelé poskytovali informace o výsledcích žáků v prvním pololetí školního roku 2010/11, o tom jak si vedou ve škole a jak učitelé žáky vidí.

Třídní schůzky ve středu 3. 11. 2010

Ve středu 3. listopadu 2010 proběhly třídní schůzky rodičů.

Výbor sdružení rodičů schválit rozpočet sdružení pro rok 2010/11 a využití prostředků sdružení pro podporu aktivit školy a žáků.

Třídní schůzky ve třídách proběhly naposled podle dosavadního formátu, od příště (poprvé ve středu 5. ledna 2011) už budou pořádána informační odpoledne pro rodiče.

Od 17 hodin proběhlo v aule setkání rodičů žáků 4. ročníků, na kterém vedení školy informovalo o nových maturitách.

Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníků 2. 9. 2010

První třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníků se konaly ve čtvrtek 2. září 2010.

Nejprve všichni společně vyslechli informace vedení školy, zejména

 • představení vedení školy a třídních učitelů
 • informace o studjním programu a zaměření
 • informace o možném uplatnění v oblasti vodohospodářských staveb a dopravního stavitelství
 • webové stránky školy a na nich uveřejňované informace
 • využití IS Bakaláři a poskytované informace
 • Školní řád - umístěn ZDE
 • seznamovací kurzy 1. ročníků
 • informace Mgr. Váchy o prevenci rizikového chování ve škole
 • oslavy 100 let školy
 • informace o lyžařských kurzech
 • příspěvek sdružení rodičů a jeho možné využití

V druhé části pak v jednotlých třídách společně se třídními učiteli projednali

 • informace o učebních pomůckách
 • byla předána přístupová hesla do IS Bakaláři
 • informace předané žákům při třídnických hodinách
Aktuální informace

Příprava na přijímací zkoušky - přijímačky "nanečisto"

Přijímací zkoušky nanečisto se konají na naší škole je ve středu 7. února 2018 od 14 hodin. Zájemci se nemusí hlásit předem, ale stačí přijít minimálně 15 minut před zahájením zkoušek. Podrobnosti ... čtěte dále ...

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018 - nová verze od 1. 1. 2018

Na webu jsou zveřejněny nové verze rozvrhů pro školní rok 2017/2018 platné od 1. 1. 2018.

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+