www.spsstavcb.cz :: Veřejné zakázky (16.07.2018 - 02:47)

 • Velikost písma:
 • a
 • a
 • a
Úřední deska > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Profil zadavatele v systému GORDION

Odkaz na profil zadavatele v systému GORDION najdete zde.

Revitalizace rozvodů TZB a elektro učeben SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2

Dne 24. července 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Zakázka je financována z FRŠ Jihočeského kraje a z IF školy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 750 000 Kč bez DPH.

Výzva pro podání nabídek byla rozeslána pěti zájemcům.

Lhůta pro podání nabídek končí 7. 8. 2017 ve 12.00 hod. Hodnotící komise se sejde 7. 8. 2017 ve 12.30 hod. v ředitelně školy.

Revitalizace interiérů chodeb SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2

Dne 24. července 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Zakázka je financována z FRŠ Jihočeského kraje.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 970 082 Kč bez DPH.

Výzva pro podání nabídek byla rozeslána deseti zájemcům.

Lhůta pro podání nabídek končí 4. 8. 2017 ve 12.00 hod. Hodnotící komise se sejde 4. 8. 2017 ve 12.30 hod. v zasedací místnosti 2.075 v budově krajského úřadu Jihočeského kraje.

Jazykové stáže pedagogů a žáků SPŠ stavební České Budějovice (veřejná zakázka malého rozsahu do 250 tis. Kč)

Dne 25. sprna 2015 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu v rámci výzvy č. 56 OPVK "Jazykové stáže pedagogů a žáků SPŠ stavební České Budějovice" - část 3

"Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - NJ"

Výzva pro podání nabídek byla rozeslána třem zájemcům.

Lhůta pro podání nabídek končí 14. září 2015 ve 13.00 hod. Hodnotící komise se sejde 14. září 2015 v 13.15 hod. v ředitelně školy.

Výběrová komise vybrala nejvhodnější nabídku firmu CK Active Guide s. r. o., Hradec Králové.

S vítěznou firmou byla dne 13. října 2015 podepsána smlouva.

Jazykové stáže pedagogů a žáků SPŠ stavební České Budějovice (veřejná zakázka malého rozsahu)

Dne 14. července 2015 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu v rámci výzvy č. 56 OPVK "Jazykové stáže pedagogů a žáků SPŠ stavební České Budějovice".

Zakázka je složena ze tří dílčích části::

 • Část 1: Zahraniční jazykový kurz pro učitele
 • Část 2: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - AJ
 • Část 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - NJ

Výzva pro podání nabídek byla rozeslána pěti zájemcům, uveřejněna na profilu zadavatele v systému Gordion a na stránkách MŠMT.

Lhůta pro podání nabídek končí 30. července 2015 v 10.00 hod. Hodnotící komise se sejde 30. července 2015 v 10.15 hod. v ředitelně školy.

Výběrová komise vybrala nejvhodnější nabídky:

 • pro část 1 firmu Alfa Agency Travel, s. r. o., Brno
 • pro část 2 firmu Školní zájezdy, s. r. o., Brno

S vítěznými firmami byly dne 1. září 2015 podepsány smlouvy.

Část 3 byla zrušena, protože zadavatel neobdržel žádnou nabídku.

Jazykové stáže pedagogů a žáků SPŠ stavební České Budějovice (veřejná zakázka malého rozsahu)

Dne 12. června 2015 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu v rámci výzvy č. 56 OPVK "Jazykové stáže pedagogů a žáků SPŠ stavební České Budějovice".

Zakázka je složena ze tří dílčích části::

 • Část 1: Zahraniční jazykový kurz pro učitele
 • Část 2: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - AJ
 • Část 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - NJ

Výzva pro podání nabídek byla rozeslána pěti zájemcům, uveřejněna na profilu zadavatele v systému Gordion a na stránkách MŠMT.

Lhůta pro podání nabídek končí 26. června 2015 v 10.00 hod. Hodnotící komise se sejde 26. června 2015 v 10.15 hod. v ředitelně školy.

Zakázka byla dne 29. 6. 2015 zrušena, protože zadavatel neobdržel dotaci z OPVK.

Veřejná zakázka "Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného, technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodézii – zakázka A (zjednodušené podlimitní, dodávky)"

Dne 1. dubna 2015 byla vyhlášena veřejná zakázka "Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného, technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodézii – zakázka A (zjednodušené podlimitní, dodávky)". Výzva je uveřejněna v profilu zadavatele v sytému Gordion. Zájemci o zadávací dokumentaci ji získají po registraci v systému Gordion.

Veřejná zakázka je financována z projektu "Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného, technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodézii", financovaného z ROP NUTS II Jihozápad, reg. číslo CZ.1.14/2.4.00/27.02939.

Výběrová komise zasedá 20. dubna 2015.

Výběrová komise vybrala nejvhodnější nabídky:

 • pro část 1 "Dodávka a uvedení do provozu geodetických a měřících přístrojů" firmu geoobchod s. r. o., Pardubice
 • pro část 2 "Dodávka a uvedení do provozu počítačů a sw" firmu GIGA CZ, s. r. o., Tábor

S vítěznými firmami byly dne 11. května 2015 podepsány smlouvy.

Veřejná zakázka "Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného, technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodézii – zakázka B (zjednodušené podlimitní, dodávky)"

Dne 1. dubna 2015 byla vyhlášena veřejná zakázka "Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného, technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodézii – zakázka B (zjednodušené podlimitní, dodávky)". Výzva je uveřejněna v profilu zadavatele v sytému Gordion. Zájemci o zadávací dokumentaci ji získají po registraci v systému Gordion.

Veřejná zakázka je financována z projektu "Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného, technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodézii", financovaného z ROP NUTS II Jihozápad, reg. číslo CZ.1.14/2.4.00/27.02939.

Výběrová komise zasedá 20. dubna 2015.

Výběrová komise vybrala nejvhodnější nabídky:

 • pro část 1 "Dodávka a uvedení do provozu vybavení laboratoře stavebních hmot a materiálů" firmu LABOTECH, s. r. o., Opava
 • pro část 2 "Dodávka a uvedení do provozu vybavení dílen stavební praxe" - výzva byla zrušena - nebyla doručena žádná nabídka
 • pro část 3 "Dodávka a uvedení do provozu laboratoře environmentální výuky a mechanik" firmu Ing. Jiří Pokorný "JIP - TECH", Praha 6

S vítěznými firmami byla dne 11. května 2015 podepsána smlouva.

Veřejná zakázka "Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného, technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodézii – zakázka A (zjednodušené podlimitní, dodávky)"

Dne 18. listopadu 2014 byla vyhlášena veřejná zakázka "Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného, technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodézii – zakázka A (zjednodušené podlimitní, dodávky)". Výzva je uveřejněna v profilu zadavatele v sytému Gordion. Zájemci o zadávací dokumentaci ji získají po registraci v systému Gordion.

Veřejná zakázka je financována z projektu "Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného, technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodézii", financovaného z ROP NUTS II Jihozápad, reg. číslo CZ.1.14/2.4.00/27.02939.

Výběrová komise zasedá 11. 12. 2014.

Výběrové řízení bylo zrušeno, protože byla doručena jediná nabídka.

Veřejná zakázka "Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného, technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodézii – zakázka B (zjednodušené podlimitní, dodávky)"

Dne 18. listopadu 2014 byla vyhlášena veřejná zakázka "Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného, technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodézii – zakázka B (zjednodušené podlimitní, dodávky)". Výzva je uveřejněna v profilu zadavatele v sytému Gordion. Zájemci o zadávací dokumentaci ji získají po registraci v systému Gordion.

Veřejná zakázka je financována z projektu "Modernizace výuky za účelem zkvalitnění odborného, technického a přírodovědného vzdělávání ve stavebnictví a geodézii", financovaného z ROP NUTS II Jihozápad, reg. číslo CZ.1.14/2.4.00/27.02939.

Výběrová komise zasedá 11. 12. 2014.

Výběrové řízení bylo zrušeno, protože nebyla doručena žádná nabídka.

Veřejná zakázka "Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ stavební České Budějovice" (otevřené zadávací řízení podlimitní, stavby)

Dne 15. srpna 2014 byla vyhlášena veřejná zakázka "Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ stavební České Budějovice". Výzva je uveřejněna v profilu zadavatele v sytému Gordion. Zájemci o zadávací dokumentaci ji získají po registraci v systému Gordion.

Veřejná zakázka je financována z projektu "Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ stavební České Budějovice", financovaného z OPŽP, reg. číslo CZ.1.02/3.2.00/13.19697.

Výběrová komise zasedala 15. září 2014. Výběrová komise vybrala jako nejvýhodnější nabídku (nejnižší cena) nabídku IZOGARANT, Husinecká 903/10, 130 00 Praha - Žižkov, IČ 260 83 914. S tímto dodavatelem byla dne 8. října 2014 podepsána smlouva.

Veřejná zakázka "Dodávka hardwarového a softwarového vybavení SPŠ stavební, České Budějovice"

Dne 21. srpna 2012 byla vyhlášena veřejná zakázka "Dovávka hw a sw vybavení SPŠ stavební, České Budějovice". Výzva je uveřejněna v profilu zadavatele v sytému Gordion. Text výzvy si můžete stáhnout také zde, zájemci o zadávací dokumentaci ji získají po registraci v systému Gordion.

Veřejná zakázka je financována z projektů "Inovace ve výuce" (šablony), reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0029 a "Výuka matematiky v 21. století na středních školách technického směru", reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/26.0026.

Výběrová komise vybrala jako nejvýhodnější nabídku (nejnižší cena) nabídku VDI Meta - výrobní družstvo invalidů, Ostrava - Vítkovice. S tímto dodavatelem byla dne 22. října 2012 podepsána smlouva.

Veřejná zakázka "Dodávka hardwarového a softwarového vybavení pro šablony"

Dne 29. 3. 2012 byla vyhlášena veřejná zakázka financovaná z projektu "Inovace ve výuce" (šablony), reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0029.

Celková výše zakázky je 980 tis. Kč bez DPH.

Výzva byla rozeslána 5 zájemcům. Lhůta pro podání nabídek končí 16. 4. 2012 ve 12 hodin.

Otevírání obálek proběhne v pondělí 16. 4. 2012 ve 13:30 hodin v ředitelně školy.

Veřejná zakázka byla dne 16. dubna 2012 zrušena před otevřením obálek z důvodu změny zákona o veřejných zakázkách a změny režimu veřejné zakázky spojením podobných zakázek do jedné zakázky.

Veřejná zakázka "Dodávka hardwarového a softwarového vybavení"

Dne 29. 3. 2012 byla vyhlášena veřejná zakázka financovaná z projektu "Výuka matematiky v 21. století na středních školách technického směru", reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/26.0026.

Celková výše zakázky je 275 tis. Kč bez DPH.

Výzva byla rozeslána 3 zájemcům. Lhůta pro podaání nabídek končí 16. 4. 2012 ve 12 hodin.

Otevírání obálek proběhne v pondělí 16. 4. 2012 ve 13 hodin v ředitelně školy.

Veřejná zakázka byla dne 16. dubna 2012 zrušena před otevřením obálek z důvodu změny zákona o veřejných zakázkách a změny režimu veřejné zakázky spojením podobných zakázek do jedné zakázky.

Veřejné zakázky
 
Aktuální informace

Přijímací řízení - dodatečné 1. kolo

Ředitel školy vyhlásil dodatečné 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Máme nově dálkové studium oboru geodézie a katastr nemovitostí. Přihlášky je možno podávat do 29. srpna 2018 na sekretariát školy. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách přijímací řízení.

Úřední hodiny po dobu prázdnin

Úřední hodiny po dobu hlavních prázdnin (od 2. července 2018 do 24. srpna 2018) jsou v pondělí a ve středu od 10 do 12 hodin. Od pondělí 27. 8. 2018 jsou úřední hodiny od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin, v pátek od 8 do 13 hodin.

Krásnou dovolenou a krásné prázdniny

Děkujeme všem pracovníkům školy za práci odvedenou ve školním roce 2017/18 a přejeme všem klidnou a příjemnou dovolenou. Všem našim žákům přejeme, ať si užijí prázdnin a naberou dostatek sil do dalšího školního roku. vedení školy

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 16:30 hod. proběhla v aule školy informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnosti a informace ze schůzky najdete na stránce "třídní schůzky".

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018

Přihlašování zájemců bylo uzavřeno a všem přihlášeným byly odeslány mailem výpisy z přihlášek. Překontrolujte si výpisy a případné nesrovnalosti zašlete mailem řediteli školy do 4. 7. 2018. Protokoly o převzetí výpisů z přihlášek zašlete pouze mailem do 13. 7. 2018. Další informace a termíny na stránce "podzimní termín 2018".

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+