www.spsstavcb.cz :: Výchovná poradkyně (26.02.2021 - 23:02)

Výchovná poradkyně

Mgr. Dana Mužíková

  • kabinet jazyků ve 4. NP
  • konzultační hodiny v kabinetu ve 3. NP

pondělí  5., 6. vyučovací hodina
středa 6. vyučovací hodina

                    po domluvě kdykoliv