stavarna.com :: Výchovná poradkyně (04.12.2022 - 13:23)

Výchovná poradkyně

Mgr. Dana Mužíková

  • kabinet jazyků ve 4. NP
  • konzultační hodiny v kabinetu ve 3. NP

pondělí  4. vyučovací hodina
středa 6. a 7. vyučovací hodina

                    po domluvě kdykoliv