www.spsstavcb.cz :: Stavebnictví (20.09.2018 - 21:54)

 • Velikost písma:
 • a
 • a
 • a

Stavebnictví

Stavebnictví (obor vzdělání 36-47-M/01) je základním oborem SPŠ stavební. Nabízí zájemcům - chlapcům i dívkám - čtyřleté denní studium zakončené maturitou. První dva ročníky jsou pro všechny žáky společné a od 3. ročníku se studium formou povinně volitelných předmětů větví tak, aby si žáci mohli zvolit takovou přípravu, kterou považují pro svoji další životní dráhu za nejlepší. V současnosti mohou vybírat z pěti profilových zaměření:

ARCHITEKTONICKÁ TVORBA (učební plán) je zaměření rozšiřující zaměření pozemní stavby o problematiku navrhování budov z hlediska architektonicko-stavebního, ale také o řešení začlenění budov do území. Během studia se rozvíjí technické a estetické cítění, prostorová představivost, výtvarné nadání i tvůrčí schopnosti žáků. Absolventi se uplatní v praxi při realizaci staveb, tvorbě územního plánu a v urbanismu. Zaměření zároveň připraví studenty ke studiu architektury na vysoké škole.

POZEMNÍ STAVBY (učební plán) poskytují žákům základní technické a odborné znalosti o stavebních materiálech, konstrukcích i technologiích a jejich zobrazování. Program se přizpůsobuje moderním požadavkům stavebnictví, které se vrací k tradičním technologiím hrubé stavby a které klade důraz na rekonstrukci starších objektů. Žáci získávají vědomosti nejen o technické a technologické části výstavby objektů, ale také o stránce ekonomické. Jsou vedeni k dodržování platných technických a právních norem a k zohledňování ochrany životního prostředí. Absolventi se uplatní při konkrétním navrhování a realizaci objektů pozemních staveb, především bytových, občanských, průmyslových a zemědělských.

STAVEBNÍ OBNOVA (učební plán) vychází ze stejného odborného základu jako pozemní stavby, který dále rozšiřuje zejména o navrhování a realizaci dodatečných úprav objektů. Ve výuce je kladen větší důraz na znalost architektury, původních stavebních technologií a konstrukčních postupů. Absolventi se uplatní zejména při rekonstrukcích a revitalizaci stávajícího stavebního fondu, při údržbě a rekonstrukci stavebních památek.

DOPRAVNÍ STAVBY (učební plán) jsou zaměřeny na celou škálu v současné době aktuálních dopravních staveb a konstrukcí, to znamená stavby silnic, dálnic, železniční sítě a jejich vzájemné návaznosti z hlediska koncepce dopravy. Absolvent studijního oboru získá vědomosti a dovednosti v oblasti projektování a údržby silničních komunikací, v oblasti výstavby a rekonstrukce železniční sítě a teoretické základy výstavby letišť. Je také připraven pro stavby inženýrské, spjaté s dopravou (mosty a tunely), a to jak po stránce projektové, tak z hlediska údržby.

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY (učební plán) jsou zaměřeny na všechny druhy staveb souvisejících s vodou: vodovodní sítě a úprava vody, stokování a čištění městských odpadních vod, úprava toků, přehrady, rybníky, odvodňování a zavlažování pozemků. Vychází z úzkého sepětí s rozvojem a ochranou životního prostředí. Studium je v potřebném rozsahu doplněno o všechny hlavní konstrukce pozemního stavitelství a znalosti technologických postupů ve stavební výrobě. Absolvent má široké uplatnění nejen ve vodohospodářských podnicích, ale i v geologickém průzkumu, geodetických kancelářích, ve stavebních podnicích a některých odborech státní správy.

Výuka ve všech těchto zaměřeních probíhá podle školního vzdělávacího programu.

V posledních letech většina našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách.


Odborná praxe ve stavebnictví

Praktický výcvik patří k hlavním předmětům na škole.

Odborná praxe je jednak

 • rozvrhová, daná osnovami výuky v 1. a 2. ročníku
 • soustředěná v 1., 2. a 3. ročníku.

Rozvrhová praxe se uskutečňuje na odloučeném pracovišti v hale firmy AKUTERM, kde žáci procházejí jednotlivými výcvikovými prostory, v nichž se učí základním dovednostem pro práce v hlavní stavební výrobě (HSV) i přidružené stavební výrobě (PSV) s touto náplní:

 • zdění včetně vyzdívání kleneb, příček, pilířů a komínů,
 • omítání zdiva na cvičné zdi,
 • práce se dřevem - tesařské vazby,
 • montáž tradičního bednění,
 • práce s kovem,
 • železářské práce,
 • montáž lehkých stropních konstrukcí,
 • pokrývačské a klempířské práce,
 • nové technologie.

Soustředěná praxe se provádí u firem a zabezpečuje se smluvními dohodami. V praxi na stavbách si žáci ověřují získané dovednosti, pracují v zednických a betonářských skupinách i jako pomocníci mistrů.

Aktuální informace

Doprava je o 75% levnější - stačí platný ISIC

Vnitrostátní doprava (vlaky i autobusy - mimo MHD) je od 1. září 2018 o 75 % levnější pro všechny žáky denního studia. Co potřebujete? Stačí jen platný průkaz ISIC !!! Čtěte dále ....

Rozvrhy pro školní rok 2018/2019

Na webu jsou zveřejněny rozvrhy pro školní rok 2018/2019 platné od 1. 9. 2018. U rozvrhů může ještě v průběhu září docházet k menším změnám, vše najdete na webu školy.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+