www.spsstavcb.cz :: Přihláška na střední školu (16.07.2019 - 08:10)

Přihláška na střední školu

Ke studium na naší škole je nutno vyplnit a podat přihlášku na střední školu. Další informace a požadavky jsou uvedeny vždy v rozhodnutí ředitele o vyhlášení přijímacího řízení.

Přihláška ke studiu na střední škole

Od roku 2017 platí nový vzor přihlášky ke studiu.

Formulář MŠMT ČR "přihláška na střední školu k dennímu studiu"

Formulář MŠMT ČR "přihláška na střední skolu k dálkovému studiu"

Text MŠMT "Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek"

Přihlášku na střední školu můžete vyplnit na počítači a vyplněnou oboustranně vytisknout a podepsat nebo vytisknout oboustranně prázdnou a vyplnit ručně.

POZOR - excelovské soubory mají DVA listy - na každém listu je jedna strana přihlášky.