www.spsstavcb.cz :: Přijímací řízení (21.11.2018 - 12:52)

Přijímací řízení

Vyhlášení dodatečného 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 rozhodnutím ředitele č. 4/2018 pro nově zapsanou dvouletou zkrácenou dálkovou formu oboru vzdělání Geodézie a katastr nemovitostí.

Zájemci mohou podat přihlášku s ověřenou kopií maturitního vysvědčení do 29. srpna 2018 na sekretariát školy.

Přihláška (má dvě strany) je k dispozici na našem webu zde. Použijte přihlášku pro dálkovou formu studia.

Program studia můžete nalézt zde. Zkrácené dvouleté dálkové studium bude probíhat formou samostudia a konzultací. Konzultace budou probíhat jeden pracovní den 1x za 14 dní. Rozpis konzultačních dnů bude zvěřejněn nejpozději začátkem září.

Výsledek přijímacího řízení - 2. kolo

Seznamy přijatých uchazečů jsou uveřejněny pod evidenčními čísly přihlášek.

Seznam přijatých uchazečů pro obor 36-47-M/01 Stavebnictví

Seznam přijatých uchazečů na základě přijímacího řízení v 2. kole:

16918, 17318, 16818, 17018, 17518, 17118, a 17218

Kritéria přijímacího řízení jsou uvedena v rozhodnutím ředitele č. 8/2017.

Seznam byl vyvěšen dne 28. května 2018 ve 14.00  hod. Od tohoto dne běží lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Poslední den pro odevzdání zápisového lístku je tedy 11. červen 2018.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do uvedeného data, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Seznam přijatých uchazečů pro obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Seznam přijatých uchazečů na základě přijímacího řízení v 2. kole:

17618, 17418 a 16718

Kritéria přijímacího řízení jsou uvedena v rozhodnutím ředitele č. 8/2017.

Seznam byl vyvěšen dne 28. května 2018 ve 14.00  hod. Od tohoto dne běží lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Poslední den pro odevzdání zápisového lístku je tedy 11. červen 2018.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do uvedeného data, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil kritéria pro 2. kolo přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 rozhodnutím ředitele č. 2/2018. Rozhodnutí obsahuje podmínky pro přijetí pro oba naše obory vzdělání a pro všechny typy studia na naší škole

Výsledek přijímacího řízení

Seznamy přijatých uchazečů jsou uveřejněny pod evidenčními čísly přihlášek.

Seznam přijatých uchazečů pro obor 36-47-M/01 Stavebnictví

Seznam přijatých uchazečů "stavebnictví" pro školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení jsou uvedena v rozhodnutím ředitele č. 8/2017.

Výsledek hodnocení prvního přijatého uchazeče je 135 bodů, výsledek hodnocení posledního přijatého uchazeče je 38 bodů.

Seznam byl vyvěšen dne 27. dubna 2018 v 9.45 hod. Od tohoto dne běží lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Poslední den pro odevzdání zápisového lístku je tedy 15. květen 2018.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do uvedeného data, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Seznam přijatých uchazečů pro obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Seznam přijatých uchazečů "geodézie" pro školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení jsou uvedena v rozhodnutím ředitele č. 8/2017.

Výsledek hodnocení prvního přijatého uchazeče je 122 bodů, výsledek hodnocení posledního přijatého uchazeče je 45 bodů.

Seznam byl vyvěšen dne 27. dubna 2018 v 9.45  hod. Od tohoto dne běží lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Poslední den pro odevzdání zápisového lístku je tedy 15. květen 2018.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do uvedeného data, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitel školy vyhlásil kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 rozhodnutím ředitele č. 8/2017. Rozhodnutí obsahuje podmínky pro přijetí pro oba naše obory vzdělání a pro všechny typy studia na naší škole.

Přijímací zkoušky na střední školu

Denní studium

V rámci přijímacího řízení na naši školu se budou konat jednotné písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky ve čtvrtek 12. dubna 2018 a v pondělí 16. dubna 2018 podle pořadí škol na přihlášce uchazeče.

Termíny konání a podmínky přijetí na střední školu jsou vyhlášeny jednotně pro celou ČR pro všechny maturitní obory a všechny formy studia.

Dálkové studium

Pro pětileté studium se v I. kole přijímacího řízení konají stejné přijímací zkoušky jako pro denní studium - ve stejných termínech, ze stejných předmětů a za stejných podmínek.

Pro zkrácené tříleté studium se písemné přijímací zkoušky nekonají.

Příprava na přijímací zkoušky - zkoušky nanečisto

Stejně jako v loňském roce nabídneme zájemcům možnost absolvování přijímací zkoušky na střední školu nanečisto, a to:

ve středu 7. února 2018 od 14 hodin v aule školy.

Zájemci budou mít možnost si napsat jednotnou písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky nanečisto s tím, že hned po skončení zkoušky s nimi naši učitelé projdou správné výsledky a postupy řešení včetně zápisu do záznamových archů (jak bude vyžadováno při jednotných přijímacích zkouškách v dubnu).

Co sebou: dvě  pravítka (aspoň jedno s ryskou), úhloměr, kružítko, propiska, tužka, guma. Nejsou povoleny matematické tabulky, kalkulačky ani mobily.

Chceme tímto způsobem poskytnout zájemcům mnohem lepší možnost přípravy na přijímačky.

Poplatek za účast na této přípravě činí 20,- Kč.

Přihláška - nový vzor pro rok 2018

Uchazeč musí podat přihlášku ke vzdělávání - formulář můžete stáhnout zde.

Přihláška pro I. kolo přijímacího řízení se podává na sekretariát školy, a to nejpozději 1. března 2018 pro všechny formy studia.

Součástí přihlášky na střední školu jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

  • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní  povinnou  školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky resp. maturitní vysvědčení pro zkrácené studium
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. § 16 odst. 1 pro denní studium, pro dálkové studium není potvrzení lékaře nutné (potvrzení lékaře není vylučující, ale jen informativní pro zajištění vhodných podmínek pro vzdělávání podle zdravotního stavu uchazeče)
  • doklady o výsledcích v odborných a předmětových soutěžích

Součástí  přihlášky na střední školu nemusí  být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků  na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Škola nevyžaduje posudek ze základní školy.