www.spsstavcb.cz :: Přijímací řízení (27.11.2020 - 06:21)

Přijímací řízení

Přihláška

Uchazeč musí podat přihlášku ke vzdělávání - formulář můžete stáhnout zde.

Přihláška pro I. kolo přijímacího řízení se podává na sekretariát školy, a to nejpozději 1. března 2021 pro všechny formy studia.

Součástí přihlášky na střední školu jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

  • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní  povinnou  školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky resp. maturitní vysvědčení pro zkrácené studium
  • dobrovolně: potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. § 16 odst. 1 není nutné, vyjádření lékaře není vylučující, ale jen informativní pro zajištění vhodných podmínek pro vzdělávání podle zdravotního stavu uchazeče
  • doklady o výsledcích v odborných a předmětových soutěžích

Součástí  přihlášky na střední školu nemusí  být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků  na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Škola nevyžaduje posudek ze základní školy.

Přijímací zkoušky v roce 2021

Přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory proběhnou na všech školách v ČR v pondělí 12. dubna 2021 a ve úterý 13. dubna 2021.

V prvním termínu konají žáci přijímací zkoušky ve škole, kterou uvedou na prvním místě přihlášky ke studiu, v druhém termínu ve škole uvedené na druhém místě.

Pokud pojedete na přijímací zkoušky ke škole autem, upozorňujeme, že v okolí školy jsou parkovací zóny a omezený počet parkovacích míst. Počítejte při příjezdu do Českých Budějovic i se zvýšeným provozem, neboť přijímací zkoušky se konají ve stejný čas na všech školách.

Procvičování na přijímačky

Webové stránky CERMATu pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky najdete zde.