www.spsstavcb.cz :: Třídní učitelé (16.07.2019 - 08:17)

Třídní učitelé

Školní rok 2018/2019

třída třídní učitel kmenová učebna počet žáků
S1A Ing. Jana Kovaříková U37 26
S1B Mgr. Jana Dundová U13 25
S1C Ing. Blanka Petrášková U23 25
S1G Mgr. Jolana Strejčková U14 26
S2A Ing. arch. Jiří Mysliveček U28 28
S2B Ing. Roman Gottfried U35 25
S2C Ing. Vladislava Návarová U12 26
S2G Mgr. Hana Křešničková U32 25
S3A Ing. Michal Kronika U22 22
S3B Ing. Zdeněk Horkel U34 26
S3G Mgr. Miroslav Crha U41 23
S4A Mgr. Šárka Kostková U24 26
S4B Bc. Robert Lefan U26 25
S4C Mgr. Jana Dočekalová U25 24
G4 Ing. Jarmila Čečková U11 13
celkem denní studium 365
D1S PaedDr. Alena Stachová 7
D1Z Ing. Hana Konečná 13
D2S PaedDr. Alena Stachová 9
D2Z Ing. Hana Konečná 20
D3S PaedDr. Alena Stachová
3
D3Z Ing. Hana Konečná
12
D4S PaedDr. Alena Stachová
4
D5S PaedDr. Alena Stachová
6
G1Z Ing. Karel Hes 19
celkem dálkové studium
92

 

Kontakty na všechny vyučující najdete zde.