www.spsstavcb.cz :: S1A (19.03.2019 - 15:46)

Deskriptivní geometrie

opak. ZŠ - zde

pracovní listy: 

body 1, body 2, přímka 1, bod na přímce, sklápění, dvě přímky 1dvě přímky 2,

rovina,

 přímka v roviněhlavní přímka, bod v rovině, odchylka roviny od průmětny, dvě roviny, přímka a rovina

výkres - zde

Pozemní stavitelství

 

Konstrukční cvičení

Grafické značení hmot