www.spsstavcb.cz :: S1B (27.06.2019 - 12:19)

Matematika

slovní úlohy ZŠ - zde

procenta - zde

rovnice 1. ročník - "Běloun" - zde

mocniny ZŠ - zde

množiny a výroky:

množiny - prezentace

množiny 1 - pracovní list

množinové operace - prezentace

množinové operace 1 - pracovní list

množinové operace 2 - pracovní list

množinové operace 3 - pracovní list

výroky - prezentace

výroky - negace- pracovní list

složené výroky - prezentace

složené výroky - pracovní list

složené výroky - negace - prezentace

složené výroky - negace - pracovní list 

planimetrie - zde

 

 

Deskriptivní geometrie

pracovní listy: 

body 1 body 2, přímka, bod na přímce, sklápění, dvě přímky 1, dvě přímky 2, , přímka v rovině

hlavní přímka, bod v rovině, odchylka roviny od průmětny, dvě roviny, přímka a rovina

výkres - zde

Konstrukční cvičení - 2.skupina

Zadání práce ve škole dne 14.12.2018: Kreslení oken  do sešitu dle učebnice KOC str. 28 - Kreslení oken v pohledu a str. 29 - Pohled na dveře a okna v 1.NP. Pomůcky: Učebnice, sešit a rýsovací potřeby.