www.spsstavcb.cz :: S1G (27.06.2019 - 12:10)

Exkurze Praha

informace - zde


Matematika

opakování ze ZŠ - zde výsledky zde

opakování na týden od 2. října zde

poměr, úměra - zde

mocniny a odmocniny - zde

... a ještě jedny odmocniny - zde

procvičení usměrňování - zde

pracovní list intervaly - zde

slovní úlohy na vennovy diagramy - zde a zde

teorie k výrokům - zde

výroky zadání - zde

pravdivostní tabulky - zde

soustavy nerovnic - zde

rovnice s absolutní hodnotou - zde

planimetrie - 1, 2, 3, 4

slovní úlohy - zde

Deskriptivní geometrie - stavaři

opakování geometrie ZŠ -  zde

pracovní listy k procvičování : 

Domácí úkolyč. 8 (zadáno: 31. ledna 2019, odevzdat: 11. února 2019)

                         č. 9 (zadáno: 18. února 2019, odevzdat: 22. února 2019)

                         č. 10 (zadáno: 11. března 2019, odevzdat: 14. března 2019)

     č. 11 (kuželosečky)

DEG geodeti

opakování geometrie ZŠ - zde

Stopníky přímky, body na přímce zde a zde

Sklopení úsečky zde

DCV přímka v rovině zde

Rovina daná dvojicí přímek zde, vzít do hodiny

DCV body v rovině zde vytisknout dvakrát

Rovina daná dvojicí přímek zde, vzít do hodiny

DCV dvě roviny zde

Tělesa s podstavou v průmětně zde

Obrazce a tělesa v promítacích rovinách zde

ZAS - geodeti

ZAS_Účastníci výstavby

ZAS_Vzorové uspořádání samostatné práce č.1

ZAS_Zemní práce a zakládání staveb

KRY - geodeti

Vzor pro nadepsání desek a výkresů zde.

Ukázka předlohy pro Úvod do technického písma zde. Předloha rozdána na hodině a její vypracování zadáno jako domácí úkol.

MicroStation stručný úvod.pdf