www.spsstavcb.cz :: S2A (22.04.2019 - 03:59)

Deskriptivní geometrie

Plochy stavební praxe: 

GEO

Materiál k výkladu NIVELACE zde (17.12.2018 09:52 aktualizováno).

Vytiskněte si zápisník technické nivelace (doporučuje se 5 krát). Využití na cvičení (měření v terénu) i v hodině.

Příklady na procvičení výpočtu technické nivelace - základní výpočet a kontrola. Doplněn řešený příklad

Dne 18.12.2018 byl proveden zápis známek ze "Zápisu o měření" do systému. Studentům, kteří neodevzdali opravu, byla potvrzena známka původní.

Materiál k výkladu TEODOLIT zde (aktualizace 21.01.19 16:09; pouze přidány závěrečné stránky).

Materiál k výkladu: Nepřímé měření délky a totální stanice zde (aktualizace 20.02.2019).

Materiál k výkladu GNSS.

Materiál k výkladu Měření polohopisu a Vytyčovánípracovní list (rozdán v hodině) pro přípravu na test.