www.spsstavcb.cz :: S2A (19.02.2019 - 11:22)

Deskriptivní geometrie

Průnik přímky s tělesem - procvičování k písemce

GEO

Materiál k výkladu Úvod do předmětu a měření délek pásmem zde (21.09.2018 12:14 aktualizace).

Materiál k výkladu Geodetické pomůcky zde (26.09.2018 12:45 aktualizace).

Materiál k výkladu NIVELACE zde (17.12.2018 09:52 aktualizováno).

Řešení domácího úkolu Geodetické pomůcky a názvosloví.

Vytiskněte si zápisník technické nivelace (doporučuje se 5 krát). Využití na cvičení (měření v terénu) i v hodině.

Příklady na procvičení výpočtu technické nivelace - základní výpočet a kontrola.

Dne 18.12.2018 byl proveden zápis známek ze "Zápisu o měření" do systému. Studentům, kteří neodevzdali opravu, byla potvrzena známka původní.

Materiál k výkladu TEODOLIT zde (aktualizace 21.01.19 16:09; pouze přidány závěrečné stránky).

Materiál k výkladu: Nepřímé měření délky a totální stanice zde.