www.spsstavcb.cz :: S2B (27.06.2019 - 12:04)

Matematika

planimetrie - zde

úhly v kružnici - prezentace

množiny bodů - prezentace

konstrukce oblouku - prezentace

stejnolehost - prezentace

stejnolehlost useček - prezentace

stejnolehlost pracovní list: 1, 2

FUNKCE

definice - zde

kvadratická funkce - zde

mocninné funkce - zde

goniometrie

goniom. funkce - pracovní list - zde

goniometrie - příklady - zde

trigonometrie - zde

stereometrie - zde

opakování:

planimetrie - zde

funkce - zde a zde

mocniny - zde

goniometrie - zde

stereometrie - zde

Deskriptivní geometrie

kosoúhlé promítání příklady - zde

pracovní listy  kosoúhlé prom.:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

řešení 2

pracovní listy na řezy těles - zde

kótované promítání - zde