www.spsstavcb.cz :: S2C (27.06.2019 - 12:18)

Matematika

opakování: planimetrie, funkce1, funkce2, mocninygoniometrie a trigonometrie, stereometrie  

 

Deskriptivní geometrie

Násypy a výkopy: pracovní listy