www.spsstavcb.cz :: S2C (19.02.2019 - 11:48)

Matematika

probírané učivo: Kartézský součin , funkce - definice (pracovní list 1 a jeho řešení), funkce - vlastnosti 

                            (pracovní list 2 a jeho řešení), lineární funkce, lineární funkce s absolutní hodnotou 

    (procvičování k písemce)

 

Deskriptivní geometrie

Kosoúhlé promítání- tělesa (postupy: hranaté těleso s podstavou v půdorysně, těleso s podstavou v nárysně, rotační těleso s podstavou v půdorysně

Průnik přímky s tělesem - procvičování k písemce