www.spsstavcb.cz :: S2C (21.11.2018 - 13:04)

Matematika

probírané učivo: Kartézský součin , funkce - definice (pracovní list 1 a jeho řešení), funkce - vlastnosti 

                            (pracovní list 2 a jeho řešení), lineární funkce, lineární funkce s absolutní hodnotou

 

Deskriptivní geometrie

Kosoúhlé promítání- tělesa (postupy: hranaté těleso s podstavou v půdorysně, těleso s podstavou v nárysně, rotační těleso s podstavou v půdorysně