www.spsstavcb.cz :: S2G (21.11.2018 - 12:32)

Matematika

středový obvodový úhel - zde

stejnolehlost - zde

funkce - zde

tabulky funkci - zde

podklady pro grafy goniometrických fcí - zde

tabulky goniometrických funkcí - 1, 2

goniometrické rovnice - zde

stereometrie - zde

ZAS - geodeti

ZAS_Účastníci výstavby

DEG stavaři

Přímka zde

Přímka a bod v rovině zde

Průsečnice rovin zde

Opakování kosoúhlého promítání zde

Tělesa v kosoúhlém promítání zde

Řezy těles zde a zde

DEG geodeti

Kótované promítání rovina zde

Předlohy pro násypy, výkopy zde

Další příklad na procvičení násypů, výkopů zde

GEO stavaři

Materiál k výkladu Úvod do předmětu a měření délek pásmem zde (21.09.2018 12:18 aktualizace).

Materiál k výkladu Geodetické pomůcky zde (26.09.2018 12:45 aktualizace).

Materiál k výkladu NIVELACE zde (15.10.2018 10:07 a bude průběžně aktualizováno).

Řešení domácího úkolu Geodetické pomůcky a názvosloví.

Vytiskněte si zápisník technické nivelace (doporučuje se 2 až 5 krát). Využití na cvičení (měření v terénu) i v hodině.

MAP geodeti

Úvod do mapování a nejstarší mapy u nás zde.

Materiál k Všeobecným základům map zde (aktualizace 24.10.2018 9:48).

Zadání domácí úlohy: Obsah map. Materiály k vypracování úlohy: Výukový materiál, km2000_vyrez.jpg, smo-5_vyrez.jpg, zm10_32-24-18.jpg

Výukový materiál obsahuje odkaz na umístění značkových klíčů pro základní mapy (včetně měřítka 1 : 10 000, katastrální mapu a mapu Státní mapu 1 : 5 000), s jejichž pomocí úlohu lze vyřešit.

GEV 2

Ke stažení:

01_Základní početní úkony

02_Pythagorova věta, podobnost, 

03_Úhlové jednotky 

04_Aritmetický a vážený průměr,

05_Práce s měřítky

06_Srážka mapy

07_Lineární interpolace