www.spsstavcb.cz :: S3G (27.06.2019 - 13:05)

Matematika

komplexní čísla - zde a ještě jedny :-)

komplexni čísla - Petakova

kombinatorika - zde

statistika - zde

analytická geometrie - zde

analytická geometrie 2 - zde

MAP geodeti

Materiál k výkladu: Kartografická zobrazení Cassini-Soldnerovo a Křovákovo zde (3.10.2018 aktualizace 14:52).

Materiál k výkladu: Státní mapa 1 : 5 000 a ZMČR středního měřítka (navíc tvorba předchozích vojenských TM) zde (28.02.2019)

Materiál k výkladu: Gauss-Krügerovo zobrazení zde.

Výukový materiál k ZPBP a vývoji polohových základů na našem území (aktualizace 9.3.2019). Vyhláška č.31/1995 Sb., kde je v příloze 1 od str.19 pojednáno o BP a požadavcích na jeho tvorbu.

Výukový materiál k PPBP.

Výukový materiál k VBP (aktualizace 12.5.2019) a TBP.

Zmínka o dalších výrazných bodech podél liniových staveb v naší krajině zde.

O ZABAGED se zmiňuje tato prezentace a jeho vývoji je hezky pojednáno zde

GIS

Ke stažení: 00_Požadavky,

1.pololetí:

01_Úvod do GIS,

02_Databáze_atributy,

03_Souřadnicové systémy,

04_Kartografie v GIS,        04_01_Projekt_Kartogram       04_02_Projekt_Mapa   

05_Artibuty

06_Vektor_Vektorové analýzy

2.pololetí:

07_Rastr   

08_Práce s rastry - část 1

Další studijní materiály: 

 

KAR

KAR_Základní náčrt

KAR_Zeměpisné souřadnice na kouli

KAR_Další způsoby vyjádření polohy bodů