www.spsstavcb.cz :: S3G (21.11.2018 - 14:07)

Matematika

komplexní čísla - zde a ještě jedny :-)

komplexni čísla - Petakova

kombinatorika - zde

statistika - zde

analytická geometrie - zde

analytická geometrie 2 - zde

MAP geodeti

Materiál k výkladu: Kartografická zobrazení Cassini-Soldnerovo a Křovákovo zde (3.10.2018 aktualizace 14:52).

Materiál k výkladu: Státní mapa 1 : 5 000 a ZMČR středního měřítka (navíc tvorba předchozích vojenských TM) zde (3.10.2018)

Zadání domácího úkolu z 17.10.2018 zde.

Materiál k výkladu: Gauss-Krügerovo zobrazení zde.

Zadání dobrovolného domácího úkolu zde. (31.10.2018 16:44, informace z 12.11.: Otázka 8) Napište konkrétní názvy k. zobrazení, další otázky jsou pak logickými podotázkami)

GIS

Ke stažení: 00_Požadavky,

01_Úvod do GIS,

02_Databáze_atributy,

03_Souřadnicové systémy,

04_Kartografie v GIS,        04_01_Projekt_Kartogram       04_02_Projekt_Mapa   

Další studijní materiály:   Nová učebnice: Tvorba map (ke stažení)

 

KAR

KAR_Základní náčrt

KAR_Zeměpisné souřadnice na kouli

KAR_Další způsoby vyjádření polohy bodů