www.spsstavcb.cz :: G4 (24.05.2019 - 04:44)

Matematika - vyšší

procvičování : Posloupnosti a aritmetická posloupnost , geometrická posloupnost (výsledky)

         užití posloupností (12), nekonečné řady

MAP

Úvod a mapování stabilního a pozemkového katastru zde.

Materiál k výkladu THM a ZMVM zde.

Materiál k výkladu Katastrální mapy a trochu tematických map zde (aktualizace 19.10.2018 12:11).

Značkový klíč KM zde.

Výukový materiál pro Státní mapu SMO-5, Základní mapu středního měřítka a okrajově i vojenské topografické mapy zde (aktualizováno 20.2.2019 - přidána kvalitnější ukázka mapy SMO-5)

Materiál k výkladu Polohopisné mapování zde (aktualizace 6.12.2018 14:00 bude dále průběžně doplňováno).

Povinný domácí úkol. Termín odevzdání 18.02.2019

Povinný domácí úkol (Pracovní list na téma Základní mapa stř. měřítka a Státní mapa v měřítku 1 : 5 000). Zadání 25.02.2019. Termín odevzdání 1.3.2019.

Výukový materiál k ZPBP a vývoji polohových základů na našem území

Výukový materiál k PPBP.

Výukový materiál k VBP a TBP.

PL2

Konzultační hodiny (předpokládaný datum a čas, kdy je možné vyučujícího zastihnout ve škole) k předmětu MAPOVÁNÍ:

PO 29.4. 3.hodinu (9:50 - 10:35)

ČT 2.5. 5. a 6. hodinu (11:50 - 13:30)

PO 6.5. 3.hodinu (9:50 - 10:35)

ČT 9.5. 5. a 6. hodinu (11:50 - 13:30)

PO 13.5. 3.hodinu (9:50 - 10:35)

ČT 16.5. 5. a 6. hodinu (11:50 - 13:30)

Je vhodné podat vyučujícímu předem zprávu a tom, že se na konzultaci dostavíte a napsat konkrétní téma konzultace (na stolbenko@stavarna.com) kvůli aktuálním změnám v rozvrhu a efektivitě konzultací.
Je možné se domluvit i na jiný (nejspíše ale odpolední) termín.

FOT

1.POLOLETÍ

01_Úvod do fotogrammetrie,

02_Historie a mapování,

03_Členění fotogrammetrie,

04_Matematické základy ftm,

05_Měřický snímek

06_Souřadnicové systémy ve fotogrammetrii

07_Jednosnímková ftm         07_Jednosnímková ftm_PROJEKT

08_Stereofotogrammetrie - stereovidění

09_Analogové, analytické a digitální metody vyhodnocení 

10_Orienace snímků a AAT

2.POLOLETÍ

11_Digitální fotogrammetrie

12_Digitální snímek

13_DMT(DMR) a DMP

14_Digitální ortofoto

15_Pomůcky pro leteckou fotogrammetrii

16_Průseková fotogrammetrie

17_DPZ - Dálkový průzkum země

18_LSS - Laserové skenovací systémy       sken_tridy

GIS

Ke stažení: 00_Požadavky,

1.pololetí:

2.pololetí

 

Další studijní materiály: