www.spsstavcb.cz :: G4 (19.02.2019 - 11:22)

Matematika - vyšší

procvičování : Posloupnosti a aritmetická posloupnost , geometrická posloupnost (výsledky)

         užití posloupností (12), nekonečné řady

MAP

Úvod a mapování stabilního a pozemkového katastru zde.

Materiál k výkladu THM a ZMVM zde.

Materiál k výkladu Katastrální mapy a trochu tematických map zde (aktualizace 19.10.2018 12:11).

Značkový klíč KM zde.

ZADÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO DOMÁCÍHO ÚKOLU 19.10.2018 - druhy pozemků

Výukový materiál pro Státní mapu SMO-5, Základní mapu středního měřítka a okrajově i vojenské topografické mapy zde.

Materiál k výkladu Polohopisné mapování zde (aktualizace 6.12.2018 14:00 bude dále průběžně doplňováno).

Povinný domácí úkol. Termín odevzdání 18.02.2019

FOT

1.POLOLETÍ

01_Úvod do fotogrammetrie,

02_Historie a mapování,

03_Členění fotogrammetrie,

04_Matematické základy ftm,

05_Měřický snímek

06_Souřadnicové systémy ve fotogrammetrii

07_Jednosnímková ftm         07_Jednosnímková ftm_PROJEKT

08_Stereofotogrammetrie - stereovidění

09_Analogové, analytické a digitální metody vyhodnocení 

10_Orienace snímků a AAT

2.POLOLETÍ

11_Digitální fotogrammetrie

12_Digitální snímek

GIS

Ke stažení: 00_Požadavky,

1.pololetí:

2.pololetí

 

Další studijní materiály: