www.spsstavcb.cz :: G4 (11.12.2018 - 05:07)

Matematika - vyšší

procvičování : Posloupnosti a aritmetická posloupnost , geometrická posloupnost (výsledky)

         užití posloupností (12), nekonečné řady

MAP

Úvod a mapování stabilního a pozemkového katastru zde.

Materiál k výkladu THM a ZMVM zde.

Materiál k výkladu Katastrální mapy a trochu tematických map zde (aktualizace 19.10.2018 12:11).

Značkový klíč KM zde.

ZADÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO DOMÁCÍHO ÚKOLU 19.10.2018 - druhy pozemků

Výukový materiál pro Státní mapu SMO-5, Základní mapu středního měřítka a okrajově i vojenské topografické mapy zde.

Materiál k výkladu Polohopisné mapování zde (aktualizace 6.12.2018 14:00 bude dále průběžně doplňováno).

FOT

Ke stažení: 00_Požadavky,

01_Úvod do fotogrammetrie,

02_Historie a mapování,

03_Členění fotogrammetrie,

04_Matematické základy ftm,

05_Měřický snímek

06_Souřadnicové systémy ve fotogrammetrii

07_Jednosnímková ftm         07_Jednosnímková ftm_PROJEKT

08_Stereofotogrammetrie - stereovidění

09_Analogové, analytické a digitální metody vyhodnocení 

GIS

Ke stažení: 00_Požadavky,

01_Geodata v ČR,

02_Sběr dat,      02_P_Sběr dat - PROJEKT

03_Kartografie v GIS        03_01_Projekt_Kartogram       03_02_Projekt_Mapa

04_Vektorové analýzy

Další studijní materiály:   Nová učebnice: Tvorba map (ke stažení)