www.spsstavcb.cz :: dálkové studium (16.07.2019 - 08:10)

dálkové studium

Stránky tříd

 

Pro všechny třídy dálkového studia

INFORMACE o studiu v kanceláři zástupkyň ŘŠ!

Sledujte ROZVRH HODIN a SUPLOVÁNÍ!!

ABSENCI omlouvejte třídním učitelům  (zástupkyně ŘŠ) - viz kontakty - tel, e-mail!

Maturitní ročníky - věnujte pozornost stránkám MATURITY!!!

 

Zahájení dálkového studia ve školním roce 2019/2020

1. ročník (D1S, D1Z) - 12. 9. 2019

2. ročník (D2S, D2Z) - 10. 9. 2019

3., 4., 5., ročník (D3S, D3Z, D4S, D5S) - 3. 9. 2019

1. ročník Geodézie... - třída G1Z - 5. 9. 2019

2. ročník Geodézie... - třída G2Z - 12. 9. 2019

Třídní učitelé dálkového studia ve školním roce 2019/2020

D1S, D2S, D3S, D4S, D5S - PaedDr. Alena Stachová   

D1Z, D2Z, D3Z - Ing. Hana Konečná 

G1Z, G2Z - Ing. Karel Hes   

         

Rozvržení výuky dálkového studia ve šk. roce 2018/ 2019

D1S, D1Z - úterý, týden ,,B"

1. pol. - 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12., 15. 1., 29. 1.

2. pol. - 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6.

D2S, D2Z - čtvrtek, týden ,,B"

1. pol. - 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12., 17. 1., 31. 1.

2. pol. - 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6.

D3S, D3Z, D4S, D5S - úterý, týden ,,A"

1. pol. - 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12., 8. 1., 22. 1.

2. pol. - 12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

G1Z - čtvrtek, týden ,,A"

1. pol. - 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12., 10. 1., 24. 1.

2. pol. - 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.

 

POZOR - Maturanti (D3Z, D5S) musí mít uzavřen ročník 30. 4. 2019 !!!

 

Ukončení 1. pololetí šk. roku 2018/2019

Klasifikace za 1. pololetí musí být uzavřena do 31. 1. 2019. V případě neklasifikace je možné konat zkoušky v náhradním termínu do 29. 3. 2019. Před zkouškou je nutno domluvit si termín s konkrétním vyučujícím a zaplatit poplatek 200,- Kč v kanceláři zástupkyň ŘŠ.

 

Ukončení 2. pololetí šk. roku 2018/2019

Klasifikace za 2. pololetí musí být uzavřena do 28. 6. 2019. V případě neklasifikace je možné konat zkoušky v náhradním termínu poslední týden v srpnu. Přesný termín zkoušky je nutno si předem domluvit s konkrétním vyučujícím.