www.spsstavcb.cz :: D1S (19.03.2019 - 06:43)

Pozemní stavitelství

Úvod do POS

Svislé konstrukce, konstrukční systémy

Komíny

Příčky, překlady

Zemní práce, základy

Testové otázky 1.pololetí

DEG

Přímka, stopníky zde

Stopníky přímky řešení zde

Dvojice přímek zde

Sklápění úsečky zde

Sklápění úsečky - řešení zde

Přímka v rovině zde

Opakování 1. popoletí zde

Opakování - řešení zde

Přímka v rovině - řešení zde

Body v rovině zde

Body v rovině - řešení zde

Rovina daná dvojicí přímek zde, vzít do výuky

Rovina daná dvojicí přímek řešení zde

Přímka a rovina zde

Pímka a rovina řešení zde

MAT

Mocniny zde

Procenta zde

Odmocniny zde

Algebraické výrazy zde