www.spsstavcb.cz :: D2S (11.12.2018 - 06:32)

MAT

Euklidovy věty, Pythagorova věta, podobnost zde

DEG

Kosoúhlé promítání:přímka, přímka a bod v rovině zde

Opakování kosoúhlého promítání zde

Příklady ke zkoušce 1. pololetí zde

Řez tělesa rovinou zde - vzít do hodiny

Opakování kosoúhlého promítání řešení zde

Přímka a těleso zde

Křížová klenba zde

GEO

GEO_Přístroje a pomůcky pro technickou nivelaci

GEO_Technická nivelace

GEO_Uzavřený pořad TN - data z terénu

GEO_Uzavřený pořad TN - podmínkové vyrovnání pořadu

GEO_Uzavřený pořad TN - výpočet výšek horizontů přístroje

GEO_Uzavřený pořad TN - výpočet výšek určovaných bodů

GEO_Výškové systémy v ČR

GEO_TN_Vložený pořad

SPR

01_základní pojmy   02_účastníci výstavby    03_stavební řád    04_územní pláování

05_uvedení stavby do užívání