www.spsstavcb.cz :: D2Z (27.06.2019 - 12:17)

DEG

Kosoúhlé promítání: přímka, přímka a bod v rovině  zde

Opakování kosoúhlého promítání zde

Příklady ke zkoušce 1. pololetí zde

Řez tělesa rovinou zde - vzít do hodiny

Opakování kosoúhlého promítání řešení zde

Přímka a těleso zde

Křížová klenba zde

Předloha pro jednodílný hyperboloid a točité schodiště zde, vytisknout dvakrát a vzít do hodiny

Kótované promítání zde a řešení zde

Předlohy pro násypy a výkopy zde - řešení zde a zde

Topografie zde a řešení zde

Střechy zde a řešení zde

 

Pozemní stavitelství

Ploché střechy

Střešní krytiny

Klempířské konstrukce

Předsazené  a ustupující konstrukce

Okna, dveře

Typologie

Typologie rodinných domů

Typologie bytových domů

Bezbariérová výstavba

Územní plánování

Hydroizolace

Testové otázky 1.pololetí

Testové otázky 2.pololetí

GEO

GEO_Přístroje a pomůcky pro technickou nivelaci

GEO_Technická nivelace

GEO_Uzavřený pořad TN - data z terénu

GEO_Uzavřený pořad TN - podmínkové vyrovnání pořadu

GEO_Uzavřený pořad TN - výpočet výšek horizontů přístroje

GEO_Uzavřený pořad TN - výpočet výšek určovaných bodů

GEO_Výškové systémy v ČR

GEO_TN_Vložený pořad

GEO_Zobrazování Země

GEO_Historie měřictví pro stavby 1

GEO_Historie měřictví pro stavby 2

GEO_Historie měřictví pro stavby 3

GEO_Historie - od teodolitu k multistanici

GEO_Osové podmínky ...

GEO_Prostorová polární metoda

GEO_Historie ČR

GEO_Vytyčení stavby polárně

GEO_Vytyčení stavby ortogonálně

GEO_Kontroly při polohovém vytyčování

GEO_Vytyčení vodorovné přímky a roviny

GEO_Vytyčení skloněné přímky a roviny

GEO_Vytyčení zátopové čáry