www.spsstavcb.cz :: G1Z (21.11.2018 - 12:48)

DEG

Obsah učiva zde

Stopníky přímky zde

Sklopení úsečky zde

Dvojice přímek zde

Stopníky přímky řešení zde, skolpení úsečky řešení zde, dvojice přímek řešení zde

Body a přímky v rovině zde a zde

Body a přímky v rovině řešení zde a zde

Rovina daná dvojicí přímek zde

Rovina daná dvojicí přímek řešení zde

 

 

 

GEV

Ke stažení:

01_Základní početní úkony

02_Pythagorova věta, podobnost, 

03_Úhlové jednotky 

04_Aritmetický a vážený průměr,

05_ Práce s měřítky

06_Srážka mapy

07_Lineární interpolace

ZEM

ZEM_Tématický plán předmětu

ZEM_Domácí úkol

ZEM_Vznik a vývoj Země

ZEM_Témata Všeobecný zeměpis světa

ZEM_Témata Hospodářský a sociální zeměpis

ZEM_Šablona pro samostatnou práci č.2

 

MAP

Úvod a nejstarší mapování na našem území zde.

Materiál k Všeobecným základům map zde (aktualizace 6.11.2018).

Zadání domácí úlohy: Obsah map.Materiály k vypracování úlohy: Výukový materiál, km2000_vyrez.jpg, smo-5_vyrez.jpg, zm10_32-24-18.jpg

Výukový materiál obsahuje odkaz na umístění značkových klíčů pro základní mapy (včetně měřítka 1 : 10 000, katastrální mapu a mapu Státní mapu 1 : 5 000), s jejichž pomocí úlohu lze vyřešit.

Výukový materiál do Nauky o terénu 1. část (8.11.2018)

K testu 15.11.2018: Studenti, u kterých předpokládám opravu testu, nemají zatím známku z testu zapsanou v systému Bakaláři. Forma opravy byla probrána v hodině. Opravu lze zaslat i emailem. JS

KRY

Vzor pro nadepsání desek a výkresů zde.

Ukázka předlohy pro Úvod do technického písma zde.

Zadání úloh k domácímu vypracování se vzory technického písma 1 a 2, vrstevnic a výřezu mapy.

K nácviku technického písma.

 

GEO

GEO_Základní pojmy a zásady práce v geodézii

GEO_Součásti měřických přístrojů

GEO_Historie ... od teodolitu k multistanici

GEO_Osové podmínky teodolitů a nivelačních přístrojů

GEO_Osové podmínky - význam