www.spsstavcb.cz :: technická třída (27.06.2019 - 12:34)

technická třída

Projekt

Záměrem projektu "technická třída" je získat zájemce o studium technických oborů již na druhém stupni základních škol. Máme zájem, ve spolupráci se základními školami, ukázat žákům na základních školách, jak vypadá studium na naší střední škole, jaké budou mít uplatnění po absolvování školy a jaké najdou uplatnění ve stavební oblasti.

Ve školním roce 2018/19  je tento projekt realizován ve spolupráci se ZŠ Matice školské. Jednou týdně (středa) na 2 vyučovací hodiny k nám budou chodit žáci 8. a 9. tříd a budou se u nás seznamovat s některými předměty, které vyučujeme.

 

Předměty a vyučující

PpPc - Praktická příprava a práce na PC obsahuje tyto předměty: POS, STM, STS, INS, ICT, CAD, PRA

   Tkr -  Technické kreslení a konstrukční rýsování obsahuje tyto předměty: DEG, KOC, ODK

 

POS - Pozemní stavitelství - Ing. Kovaříková

STM - Stavební materiály - Bc. Lefan

STS - Stavební stroje - Ing. Kurfirst 

 INS - Inženýrské stavby - Ing. Kotrba

ICT -  Informační a komunikační technologie - Mgr. Sýkora, DiS.

CAD - Grafické programy CAD - p. Veselý 

DEG - Deskriptivní geometrie - Ing. Kronika 

KOC - Konstrukční cvičení - Ing. arch. Mysliveček 

ODK - Odborné kreslení - Ing. Kovaříková

PRA - Praxe -  Ing. Kurfirst, Bc. Lefan 

 

 

Potřebné pomůcky a další informace

Co je to geodézie? Dočtete se tady Smile

Pomůcky na praxi:

  • sešit 420
  • vhodné starší oblečení - kalhoty, mikinu
  • vhodné jsou montérky
  • pevné boty (tenisky)