www.spsstavcb.cz :: covid-19 - opatření (22.09.2020 - 07:20)

covid-19 - opatření

09.09.2020

Dne 8. 9. 2020 byla zjištěna pozitivní osoba na Covid-19 v třídě S2G naší školy. Třída S2G byla rozhodnutím Krajské hygienické stanice odeslána do karantény. Žádná další hygienická opatření ve škole nebyla nařízena. Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost nemají uloženo žádné omezení. Žáci třídy S2G mají distanční výuku podle školského zákona.