www.spsstavcb.cz :: Změny v akcích školy (akt. 6. 8. 2020) (22.09.2020 - 22:34)

Změny v akcích školy (akt. 6. 8. 2020)

06.08.2020

Itálie, Londýn, praxe ... čtěte dále

Školní akce - aktualizováno 6. 8. 2020

Londýn - metropole architektury

je ZRUŠENA i v náhradním termínu 2. až 6. září 2020. Zaplacené prostředky budou přihlášeným účastníkům vráceny.

Pokusíme se, pokud bude příznivá epidemiologická situace a bude zájem účastníků, připravit náhradní termín.

Itálie 2020 - za antickými památkami

proběhne v náhradním termínu od 11. do 19. září 2020. Účastníkům byly podány informace v MS Teams - doplacení zbývající částky do konce června. Pokud se nebude moci někdo ze závažných důvodů zúčastnit, nahlásí toto vedoucímu akce ing. arch. Brožovi. Podrobné informace najdete zde.

 

Souvislé týdenní praxe a letní výcvikové kurzy ve školním roce 2019/2020 se ruší

Erasmus+

Květnový termín praxe v Irsku (17. až 30. května 2020), červencový program praxe v Irsku (29. 6. až 10. 7. 2020) a tříměsíční praxe v Irsku v rámci programu Erasmus+ se ruší. Náhradní termín se pokusíme vyjednat na podzim 2020 nebo na jaře 2021.