www.spsstavcb.cz :: Historie v letech 1990 - 1999 (17.10.2018 - 14:03)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a
Škola > Historie školy > Historie v letech 1990 - 1999

Historie v letech 1990 - 1999

1990

Ředitelem školy se stal Ing. J. Novotný.

Denní studium navštěvovalo asi 600 žáků a studium při zaměstnání 120.

Září 1990

Začalo se uvažovat o zřízení stavebního alternativního vysokoškolského studia při SPŠ.

Říjen 1990

Navázání kontaktů s pracovní skupinou Ústavu rozvoje vysokých škol České republiky, která  spolupracovala s HBO - Raad v Holandsku. Naše škola se stala jednou z 12 středních škol v ČR,  které se o zavedení nového typu studia zajímaly.

Květen 1991

Návštěva  zástupců  HBO - Raad a kontaktní školy PTH- Eindhoven. Pomoc při tvorbě učebního plánu a osnov.

Červen 1991

U ústních maturitních zkoušek výběr mezi ruským jazykem a matematikou.

1991/1992

Pracovní stáže vyučujících v Holandsku.

1992/1993

Otevření nového oboru stavební obnova jako pomaturitního specializačního studia. Proběhl pouze jedenkrát.

Zahájení studia na Vyšší technické škole stavební při SPŠ stavební. Studium bylo čtyřleté, organizované vysokoškolským způsobem, ukončené diplomovou prací a státní závěrečnou zkouškou. Vyučované obory byly pozemní stavitelství a stavební inženýrství. Studium zahájilo 87 studentů ve třech třídách.

Zřízení informačního střediska při Vyšší technické škole stavební.

Ukončení výuky ruského jazyka.

Podzim 1992

Poslední brigáda při sběru brambor.

Vybudování kabinetu jazyků v půdním prostoru.

1993/1994

Rekonstrukce rýsoven a vznik dvou nových ateliérů.

Dokončení přestavby laboratoří chemie.

4.říjen 1994

Oficiální oddělení Vyšší technické školy stavební od SPŠ stavební a vznik Vyšší odborné školy (VOŠ) se dvěma větvemi, stavební a ekonomickou. Ředitelem VOŠ se stal Ing. J. Novotný.

14. listopad 1994

Ředitelem SPŠ stavební jmenován Mgr. J. Vejsada.

1994/1995

Dokončení rekonstrukce laboratoří mechaniky zemin, betonu a stavebních materiálů.

Zahájení výstavby areálu praktického výcviku v prostorách firmy Akuterm. Slouží k výuce stavební praxe dodnes.

1995/1996

Škola měla k dispozici  dvě učebny výpočetní techniky, které byly vybaveny počítači 486DX4/100/16MB s řídícím počítačem PENTIUM/100/16MB a pracovaly ve studentské počítačové síti NOVELL. Učebny byly vybaveny barevným plotrem A1, laserovými a 24 jehličkovými tiskárnami. Vyučovaly se programy AUTOCAD 12, 13, tabulkové procesory EXCEL, CALC, QUATRO a textové editory WINTEXT a WORD.

1996

Přestavba dvou učeben na gymnastický sál a posilovnu.

1996 - 2002

Spolupráce s maďarskou firmou Hungarian Cooper Promotion Centre při propagaci využívání mědi ve stavebnictví.

1996/1997

Z důvodu zavedení povinné devítileté školní docházky na základní škole nebyly otevřeny 1.ročníky.

Škola se začala účastnit studentského Majálesu.

První Dny otevřených dveří pro zájemce o studium.

Začátek spolupráce s Energy Centrem České Budějovice.

1997/1998

Zavedení nové koncepce výuky matematiky a cizích jazyků ve 4.ročníku. Zájemcům o maturitu z matematiky byly přidány dvě hodiny matematických cvičení a pro maturanty z němčiny nebo angličtiny byl otevřen dvouhodinový cizí jazyk odborný.

Duben 1998

Proběhla SONDA MATURANT 98 - 1. pokus o státní maturitu z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a obecných studijních předpokladů. Testy připravovala nadace SCIO.

1998/1999

Postavení unikátní učební pomůcky pro demonstrování hydrodynamických jevů, tzv. Líkařův průtokový žlab.

Zavedení internetu, využíván pouze pro emailovou korespondenci.

Přijímací zkoušky se konaly poprvé pouze z matematiky, do té doby i z českého jazyka.

Účast školy na SONDĚ MATURANT 99.

Zřízení studovny při informačním středisku s možností přístupu na internet.

1999/2000

Začátek pravidelných exkurzí do Vídně se studenty

Uskutečněn 1. poznávací zájezd za architektonickými památkami Itálie. Exkurze se staly velmi oblíbené, odborným průvodcem je každoročně Ing.arch. V. Brož. Na programu jsou například města Pisa, Florencie, Neapol, Paestum, Pompeje, Řím a Benátky.

Ve škole nebyly 4. ročníky, neprobíhaly tedy ani maturitní zkoušky.

 

Aktuální informace

Londýn - metropole architektury

Na jaro 2019 opět připravujeme odbornou exkurzi za moderní architekturou Londýna

Doprava je o 75% levnější - stačí platný ISIC

Vnitrostátní doprava (vlaky i autobusy - mimo MHD) je od 1. září 2018 o 75 % levnější pro všechny žáky denního studia. Co potřebujete? Stačí jen platný průkaz ISIC !!! Čtěte dále ....

Rozvrhy pro školní rok 2018/2019

Na webu jsou zveřejněny rozvrhy pro školní rok 2018/2019 platné od 1. 9. 2018. U rozvrhů může ještě v průběhu září docházet k menším změnám, vše najdete na webu školy.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+