www.spsstavcb.cz :: Knihovna (16.07.2019 - 08:15)

Knihovna

Informační středisko a knihovna Střední průmyslové školy stavební poskytuje služby žákům a pracovníkům školy. Provoz knihovny se řídí Knihovním řádem. Každý žák, který má zájem využívat služeb knihovny musí nejprve vyplnit přihlášku čtenáře a vyplněnou předat knihovnici.

Seznam beletrie v knihovně