www.spsstavcb.cz :: jarní termín 2019 (21.11.2018 - 14:01)

jarní termín 2019

Dokumenty

Katalogy požadavků jsou uveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky.

Školní seznam literárních děl

Seznam témat maturitních prací a ústních zkoušek

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků pro rok 2018

Důležité termíny

před zkouškami

 • odevzdání přihlášky k maturitě - do 3. prosince 2018
 • odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 31. března 2019 - vlastní seznam literárních děl  - vyplníte jen své jméno a přijmení, třídu a 20 čísel literární děl ze seznamu v libovolném pořadí a excel vám pohlídá správnost vyplnění - jen od jednoho autora nesmíte mít více než 2 díla. V takovém pořadí, v jakém díla zapíšete, taková čísla otázek budou díla mít při losování, seznam vytiskněte (není nutno nic upravovat), podepište a odevzdejte
 • odevzdání maturitní práce - do úterý 23. dubna 2019 do 12:00 hodin vedoucímu práce (práce musí být průběžně konzultována s vedoucím práce - je známkováno v předmětu "maturitní seminář")
 • ukončení 4. ročníku 26. dubna 2019 (pedagogická rada 25. dubna 2019)
 • studijní volno k přípravě na písemné maturitní zkoušky - 29. a 30. dubna 2019
 • posudky maturitních prací budou k dispozici u vedoucích prací od 6. 5. 2019, resp. od 13. 5. 2019
 • odevzdání prezentace k obhajobě maturitní práce - do 17. 5. 2019 vedoucímu práce, příp. v kanceláři zástupkyň ŘŠ, resp. do 24. 5. 2019

zkoušky

písemné zkoušky

 • 10. a 11. dubna 2019 - písemná práce z českého jazyka a literatury 
 • od 2. do 10. května 2019 (v pracovní dny) - rozpis zkoušek (jednotné zkušební schéma) pro žáky bez přizpůsobení a pro žáky s SPOU-1

ústní zkoušky

 • od 20. do 24. května 2018 - třídy ???

 • od 27. do 31. května 2019 - třídy ???

Kritéria hodnocení maturitních prací

Podrobná kritéria pro hodnocení maturitních prací najdete zde.

Nutnou podmínkou je originalita práce - žák nesmí práci opsat, musí uvést zdroje, ze kterých v práci čerpal. Posouzení je na vedoucím práce a oponentovi, kteří mohou využít specializovaný sw pro zjišťování plagiátů.