www.spsstavcb.cz :: jarní termín 2020 (27.10.2020 - 01:46)

jarní termín 2020

Upozornění

Vážení maturanti!

Mimořádný zákon pro maturity v tomto roce vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 135/2020Sb. Na stránkách MŠMT najdete i podrobnější metodiku k tomuto zákonu a také časovou osu průběhu maturit. K maturitám půjdou všichni, kteří podali přihlášku k jarnímu termínu. Na vysvědčení ve 4. ročníku (bohužel) nezáleží.

Tak hodně zdaru všem.

Dokumenty

Maturitní zpravodaj č. 52 podává aktuální informace k maturitní zkoušce v roce 2020.

Katalogy požadavků jsou uveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky.

Školní seznam literárních děl

Seznam témat maturitních prací a ústních zkoušek

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků

Důležité termíny

před zkouškami

 • odevzdání přihlášky k maturitě - do 2. prosince 2019
 • možnost přihlásit se ke zkoušce Matematika+ od 2. do 31. ledna 2020  (termín prodloužen) (není součást maturity, některé VŠ zohledňují zkoušku v přijímacím řízení) - přihlášení na adrese https://vpz.cermat.cz/Registrace.aspx, informace na stránkách CERMATu
 • odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 31. března 2020 - vlastní seznam literárních děl  - vyplníte jen své jméno a přijmení, třídu a 20 čísel literární děl ze seznamu v libovolném pořadí a excel vám pohlídá správnost vyplnění. V takovém pořadí, v jakém díla zapíšete, taková čísla otázek budou díla mít při losování, seznam vytiskněte (není nutno nic upravovat), podepište a odevzdejte
 • odevzdání maturitní práce v elektronické podobě - do čtvrtka 30. dubna 2020 do 23:59 hodin vedoucímu práce v prostředí MS Teams - zadání "Maturitní práce" - podrobnosti v sekci "Pro žáky" (práce musí být průběžně konzultována s vedoucím práce - je známkováno v předmětu "maturitní seminář")
 • třída G2Z odevzdává maturitní práci v elektronické podobě ve stejném termínu e-mailem vedoucímu práce
 • ukončení 4. ročníku 30. dubna 2020
 • konzultace pro maturanty dle rozpisu
 • posudky maturitních prací budou k dispozici u vedoucích prací při konzultacích od 25. 5. 2020 dle rozpisu
 • odevzdání prezentace k obhajobě maturitní práce - do 15. 5. 2020 vedoucímu práce, příp. v kanceláři zástupkyň ŘŠ, resp. do 22. 5. 2020

zkoušky

písemné zkoušky

- jednotné zkušební schéma všichni (bez PUP)SPUO-1 a SPUO-2

 • 8. dubna 2020 - písemná práce z českého jazyka a literatury
 • 30. dubna 2020 - písemná práce z anglického a německého jazyka
 • 1. června 2020 - didaktický test z matematiky, didaktický test z anglického jazyka
 • 2. června 2020 - didaktický test z českého jazyka a literatury, didaktický test z německého jazyka
 • 3. června 2020 - matematika+

ústní zkoušky

Kritéria hodnocení maturitních prací

Podrobná kritéria pro hodnocení maturitních prací najdete zde.