www.spsstavcb.cz :: jarní termín 2021 (27.11.2020 - 07:12)

jarní termín 2021

Maturity 2021

V tomto školním roce dochází opět ke změně maturitní zkoušky, tentokrát však výrazné.

Společná část obsahuje pouze didaktické testy, písemné zkoušky z českého a cizích jazyků se přesouvají do profilové části. S tím souvisí i změna hodnocení.

Podrobnosti jsou uvedeny v novele maturitní vyhlášky, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 13. října 2020.

Dokumenty

Katalogy požadavků jsou uveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky.

Na úřední desce školy je uveřejněno rozhodnutí ředitele č. 5 se čtyřmi přílohami.

 

 

 

Důležité termíny

před zkouškami

 • odevzdání přihlášky k maturitě - do 1. prosince 2020
 • odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 31. března 2021 - vlastní seznam literárních děl  - vyplníte jen své jméno a přijmení, třídu a 20 čísel literární děl ze seznamu v libovolném pořadí a excel vám pohlídá správnost vyplnění. V takovém pořadí, v jakém díla zapíšete, taková čísla otázek budou díla mít při losování, seznam vytiskněte (není nutno nic upravovat), podepište a odevzdejte
 • odevzdání maturitní práce  - do pátku 16. dubna 2021 do 23:59 hodin vedoucímu práce 
 • ukončení 4. ročníku 30. dubna 2021
 • posudky maturitních prací budou k dispozici u vedoucích prací od 3. resp. 10. 5. 2021 (podle týdne, ve kterém třída maturuje)
 • odevzdání prezentace k obhajobě maturitní práce - do 14. 5. 2021 resp 21. 5. 2021 vedoucímu práce, příp. v kanceláři zástupkyň ŘŠ

zkoušky

písemné zkoušky

 • 7. dubna 2021 - písemná práce z českého jazyka a literatury
 • 14. dubna 2021 - písemná práce z anglického a německého jazyka
 • 3. až 7. května 2021 - didaktické testy společné části - jednotné zkušební schéma společné části (didaktických testů) - všichni (bez PUP)SPUO-1 a SPUO-2

ústní zkoušky

 • od 17. do 21. května 2021 - třídy S4x rozpis žáků po dnech, časová osa a S4x rozpis žáků po dnech, časová osa
 • od 24. do 28. května 2021 - třídy S4x rozpis žáků po dnech, časová osa a S4x rozpis žáků po dnech, časová osa

Kritéria hodnocení maturitních prací

Podrobná kritéria pro hodnocení maturitních prací najdete zde.