www.spsstavcb.cz :: podzimní termín 2018 (27.06.2019 - 12:11)

podzimní termín 2018

Dokumenty

Školní seznam literárních děl

Seznam témat maturitních prací a ústních zkoušek

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků pro rok 2018

Důležité termíny

před zkouškami

  • odevzdání přihlášky k maturitě - do 25. června 2018 - předvyplněné přihlášky jsou k dispozici na sekretariátu školy od 18. června 2018, stačí přijít, případně vyplnit údaje a podepsat
  • odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 30. června 2018 - vlastní seznam literárních děl - vyplníte jen své jméno a přijmení, třídu a 20 čísel literární děl ze seznamu v libovolném pořadí a excel vám pohlídá správnost vyplnění (v takovém pořadí, v jakém díla zapíšete, taková čísla otázek budou díla mít při losování) - seznam vytiskněte (není nutno nic upravovat), podepište a odevzdejte - seznam odevzdaný pro jarní termín neplatí, nutno odevzdat nový seznam (může být stejný, ale s novým datem)
  • odevzdání maturitní práce - do 13. srpna 2018 do 12:00 hodin vedoucímu práce nebo na sekretariát školy, práce musí být průběžně konzultována s vedoucím práce
  • posudky maturitních prací budou k dispozici u vedoucích prací od úterý 28. 8. 2018
  • odevzdání prezentace k obhajobě maturitní práce - do 7. 9. 2018 vedoucímu práce, příp. v kanceláři zástupkyň ŘŠ

zkoušky